ราชบัณฑิต แจงบัญญัติศัพท์ คอมพิวเตอร์ - คณิตกรณ์คอมพ์เรียกคณิตกรณ์ (ไทยโพสต์)

          ราชบัณฑิตเพิ่งนึกได้ ออกหนังสือชี้แจงมิได้บัญญัติศัพท์ "กระด้างภัณฑ์" "ละมุนภัณฑ์" และ "แท่งหรรษา" ตามที่ประชาชนเข้าใจ แต่ใช้ศัพท์ว่า ส่วนเครื่อง ส่วนชุดคำสั่ง และก้านควบคุม ตามลำดับ เผยคอมพิวเตอร์เรียกว่า คณิตกรณ์

          นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน แจ้งว่า จากกระแสข่าวเกี่ยวกับการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยกลุ่มผู้ใช้ในสังคมออนไลน์ใช้แตกต่างกันนั้น ราชบัณฑิตยสถานในฐานะองค์การหลักทางภาษาของชาติ มีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ภาษาไทยขึ้นใช้แทนคำภาษาต่างประเทศจำนวนมากในหลายสาขาวิชา ศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมามีทั้งคำที่ประชาชนยอมรับนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น มลพิษ (pollution) โลกาภิวัตน์ (globalization) วิดีโอ (video) ภาพลักษณ์ (image) ภาพพจน์ (figure of speech) แต่ก็ยังมีศัพท์บัญญัติที่ไม่ได้รับความนิยมหรือที่ไม่ติดตลาด เช่น คณิตกรณ์ (computer) อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงการบัญญัติศัพท์แล้ว คนทั่วไปทราบว่าเป็นงานของราชบัณฑิตยสถาน ดังนั้นเมื่อมีผู้คิดคำว่ากระด้างภัณฑ์ ใช้แทนคำว่า hardware ละมุนภัณฑ์ ใช้แทนคำว่า software และแท่งหรรษา ใช้แทนคำว่า joystick คนทั่วไปจึงเข้าใจผิดว่าเป็นศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน และนำไปใช้อ้างอิงกันอย่างไม่ถูกต้อง

          ราชบัณฑิยสถานขอชี้แจงและยืนยันว่าคำ กระด้างภัณฑ์ ละมุนภัณฑ์ และแท่งหรรษา ไม่ใช่ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องของ hardware ใช้ว่า 1.ส่วนเครื่อง 2.ส่วนอุปกรณ์ หรือใช้ทับศัพท์ว่าฮาร์ดแวร์ ส่วน software บัญญัติว่า ส่วนชุดคำสั่ง หรือทับศัพท์ว่าซอฟต์แวร์ และ joystick บัญญัติว่า ก้านควบคุม ซึ่งผู้ใช้จะเลือกใช้ศัพท์บัญญัติหรือทับศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกับศัพท์ laptop computer ที่บัญญัติไว้ว่า คอมพิวเตอร์วางตัก หรือทับศัพท์ว่าแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเลือกใช้คำใดก็ได้ ทั้งนี้ การที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำภาษาไทยขึ้นใช้แทนคำภาษาต่างประเทศในสาขาวิชาต่าง ๆ นั้น หากศัพท์ที่บัญญัติขึ้นไม่มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ศัพท์นั้นก็จะเลือนหายไปในที่สุด ซึ่งเป็นธรรมชาติของภาษา ราชบัณฑิตยสถานขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่สนใจร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานวิชาการของราชบัณฑิตยสถานตลอดมาขอขอบคุณข้อมูลจากราชบัณฑิต แจงบัญญัติศัพท์ คอมพิวเตอร์ - คณิตกรณ์ โพสต์เมื่อ 15 กรกฎาคม 2554 เวลา 08:03:24 29,996 อ่าน แสดงความคิดเห็น