แจงเงินเดือน 15,000 ครอบคลุม ปวช.-ปวส.-ป.โท-ป.เอก

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุุกดอทคอม

          รัฐบาลชี้แจง นโยบายเงินเดือนหมื่นห้า ครอบคลุมทั้ง ปวช.-ปวส.-ป.โท-ป.เอก เตรียมนำร่างเข้าที่ประชุม 4 ต.ค.นี้

          น.ส.อนุตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงหลักการให้เงินเพิ่มค่าครองชีพของข้าราชการที่จบปริญญาตรีได้รับเงินเพิ่ม จนมีเงินเดือนถึง 15,000 บาท และลูกจ้างประจำส่วนราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งทหารเกณฑ์กองประจำการจะได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพจนมีเงินเดือนถึง 9,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรี และ ครม.ได้มอบหมายให้มีการศึกษากฎหมายดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นห่วงผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมไปถึงผู้จบปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ช่วงเงินเดือนมีความเหลื่อมล้ำกัน 

          โดยหลังจากการประชุม ครม.แล้วทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ไปประชุมเพิ่มเติมและได้ข้อสรุปว่า

          1. ตัวร่างกฎหมายเกี่ยวกับเงินเพิ่มของข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นจะครอบคลุมถึงการให้เงินเพิ่มค่าครองชีพสำหรับผู้จบ ปวช. ปวส. ปริญญาโท และปริญญาเอกแล้ว และจะนำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม.อีกครั้งในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554

          2. สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการทุกประเภท โดยออกเป็น พ.ร.บ.ที่จะมีการปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับบรรจุใหม่ และปรับให้กับข้าราชการที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้ว เพื่อเป็นการเยียวยา โดยจะมีการแบ่งเป็น 2 ระยะคือ 


          - ในปีงบประมาณ 2555 จะมีการปรับโครงสร้างเงินเดือน ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

          - ในปีงบประมาณ 2556 จะมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนอีกครั้ง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็นธรรมทั้งระบบ


[20 กันยายน] ครม.อนุมัติ เงินเดือน ป.ตรี/ขรก. 15,000 - ค่าแรง 300

             ครม.ไฟเขียวปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการขั้นต่ำ 15,000 บาท พร้อมเห็นชอบเงินเดือน ปริญญาตรี - ค่าแรง 300 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 

             วันนี้ (20 กันยายน 2554) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติหลักการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มีเงิน เดือนไม่ถึง 1.5 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555  โดยจะครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ จำนวนราว 6.49 แสนคน

             ทั้งนี้ จากการปรับเพิ่มเงินดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,396 ล้านบาท และคาดว่าในปีงบประมาณ 2556 จะใช้งบประมาณเพิ่มเป็น 2.45 หมื่นล้านบาท

             นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังได้เห็นชอบหลักการปรับเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 15,000 บาท และอนุมัติปรับอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ดูแลความคืบหน้าต่อไป
 

[6 กันยายน] นศ.หวั่นนโยบาย ป.ตรี 15,000 ทำหางานยาก


          กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจ นักศึกษาส่วนใหญ่ เห็นด้วยนโยบายรัฐ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท แต่ ร้อยละ 69.4 เห็นว่า หากนโยบายดังกล่าวมีผล จะทำให้หางานยาก และร้อยละ 41.9 ไม่มั่นใจว่า รัฐจะผลักดันนโยบายนี้สำเร็จ

          ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ได้เปิดเผยผลสำรวจในหัวข้อเรื่อง "นศ. ปี 4 กับเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท" จาก นิสิต นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.6 อยากทำงานในหน่วยงานเอกชน, ร้อยละ 25.7 ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ร้อยละ18.2 หน่วยงานราชการ และ ร้อยละ 16.5 รัฐวิสาหกิจ 

          ทั้ง นี้ จากการที่นโยบายของรัฐบาลพยายามผลักดัน ผู้จบปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท พบว่า ร้อยละ 41.9 ไม่แน่ใจในนโยบายของรัฐบาลว่า จะสามารถทำได้จริงหรือไม่ ร้อยละ 19.5 เชื่อว่าทำได้ และ ร้อยละ 28.6 เชื่อว่าทำไม่ได้

          อย่างไรก็ตาม จากนโยบายดังกล่าว นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.7 เห็นด้วยกับแนวทางที่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าว แต่ร้อยละ 69.4 เห็นว่า หากนโยบายข้างต้นมีผลบังคับใช้จริง จะส่งผลกระทบต่อการหางาน เมื่อจบการศึกษา ขณะที่ร้อยละ 30.6 ระบุว่าไม่ส่งผลกระทบ รวมถึง ร้อยละ 30.0 กังวลว่า บริษัทเอกชนจะเปิดรับผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าทำงานลดลง ร้อยละ 18.5 กลัวจะถูกเลิกจ้าง หลังทำงานไปได้ระยะหนึ่ง เพราะหน่วยงานแบกรับภาระเรื่องค่าจ้างไม่ไหว และ 17.9 กลัวจะไม่มีงานทำและว่างงาน


[3 กันยายน] รัฐบาลจ่อขึ้นเงินเดือน ขรก. 1.5 หมื่น เริ่มปีใหม่นี้

สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล


            รัฐบาลเตรียมชง ครม.เพิ่มเงินเดือนบุคลากรภาครัฐที่ยังไม่ถึง 1.5 หมื่น กว่า 6 แสนคน ทั้ง ป.ตรีขึ้นไป-ต่ำกว่า ป.ตรี ใช้งบกว่า 2.4 หมื่นล้าน เริ่มปีใหม่นี้

            เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลนโยบายกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติปรับเพิ่มรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ที่มีเงินเดือนยังไม่ถึง 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน ที่มีกว่า 6.49 แสนคน แบ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปกว่า 3.46 แสนคน และผู้ที่วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทหารกองประจำการอีกกว่า 3.02 แสนคน ซึ่งทั้งหมดจะใช้งบประมาณปีละ 2.45 หมื่นล้านบาท

            ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากรภาครัฐ แต่จะไม่ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2554 ซึ่งจะได้รับปรับรายได้เพิ่มมีทั้งสิ้น 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ และทหารกองประจำการ

            นายวิรุฬ ระบุว่า รูปแบบการปรับเพิ่มรายได้ให้นั้น กรณีผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป แต่รายได้ยังต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาท จะจ่ายเพิ่มให้ในรูปเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ (พ.ช.ค.) ที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้ รับเงินเดือนรวมกับเงิน พ.ช.ค.แล้วเป็น 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน

            ส่วนผู้ที่วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีเงินเดือน  9,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเคยมีการกำหนดให้ได้รับเงิน พ.ช.ค.สูงสุด 1,500 บาท แต่รวมเงินเดือนแล้วไม่เกิน 11,700 หมื่นบาท จะขยายเป็นไม่เกิน 12,285 บาท  และกลุ่มที่เงินเดือนต่ำกว่า 9,000 บาท รวมถึงทหารกองประจำการที่มีเงินเดือนรวมเบี้ยเลี้ยงแล้วไม่ถึง 9,000 บาท ก็จะปรับให้ได้รับ 9,000 บาทต่อเดือน

            นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความ ลักลั่นกับผู้ที่มีวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีทั่วไปที่อาจจะได้รับเงินมากกว่า 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนเพียงเล็กน้อย รัฐบาลจะมีการพิจารณาให้ พ.ช.ค.เพิ่มสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนอยู่ระหว่าง 1.5-2 หมื่นบาทด้วย ซึ่งส่วนนี้คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณอีกราว 6,000 ล้านบาท

            "การปรับเพิ่มรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ จะมั่นใจได้ว่าภาคราชการจะได้คนเก่ง คนมีความรู้ มีศักยภาพเข้ามาทำงานมากขึ้น โดยการให้ค่าครองชีพดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ในระบบของสำนักงานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรือน  (ก.พ.) ซึ่งจะใช้แบบนี้ไปจนกว่าทาง ก.พ.จะปรับโครงสร้างเงินเดือนทั้งระบบ ภายใน 6 เดือน" นายวิรุฬ กล่าว

            รมช.คลังกล่าวอีกว่า เมื่อภาคราชการมีการปรับเงินเดือนแล้ว ภาคเอกชนก็คงจะปรับตามไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการปรับให้ฐานเศรษฐกิจของไทยดีขึ้น เพราะคนที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มก็จะใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้น


[29 สิงหาคม] ข้าราชการเฮ! รัฐปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพ 1.5 หมื่น

          รัฐบาลอนุมัติปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้ข้าราชการ ป.ตรี เดือนละหมื่นห้า คาดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ด้าน ศธ. เตรียมจ่ายเพิ่มอีกปีละ 2 พันล้าน ขึ้นเงินให้ครูและลูกจ้างกว่า 6 หมื่นคน

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ รัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางของกรมบัญชีกลาง ในการปรับเพิ่มค่าครองชีพให้ข้าราชการระดับปริญญาตรี ที่ยังมีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท โดยจะเป็นการปรับเพิ่มค่าครองชีพ ไม่ใช่ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งคาดว่าเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพราะถือเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ จึงน่าจะทำได้เร็ว สอดรับกับการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทของภาคเอกชนด้วย

          จากการตรวจสอบจำนวนข้าราชการ พนักงานของรัฐทั้งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวที่จบปริญญาตรีที่เข้าข่ายได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพเพื่อให้มีรายได้รวมถึงเดือนละ 15,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2555 น่าจะมีกว่า 500,000 ราย ซึ่งรวมถึงข้าราชการรับเข้ามาใหม่ที่ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2554 นี้ด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินกว่า 22,000 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555

          ทั้งนี้ นโยบายปรับเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการนี้จะสอดคล้องกับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่น่าจะล่าช้าไป 2-3 เดือน หรือมีผลบังคับในเดือนมกราคม 2555 เช่นเดียวกัน เนื่องจากรัฐบาลต้องพิจารณากรอบวงเงินและรายละเอียดใหม่ก่อนจะนำเข้า ครม. และสภาต่อไป

          ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงนโยบายการปรับเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีว่า ปัจจุบันมีข้าราชการครูฯ และลูกจ้างประจำสังกัด สพฐ.ที่เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ทั้งหมด 64,045 คน แบ่งเป็นข้าราชการครูฯ 52,795 คน และลูกจ้างประจำ 11,250 คน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดเตรียมแนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการครูไว้ 2 สูตร เตรียมจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งการเพิ่มค่าตอบแทนนี้ไม่ได้เป็นระบบให้อัตโนมัติ และต่อไปนี้จะดูจากผลงานการสอนที่จะต้องดีขึ้น

          ขณะที่นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ข้าราชการครูจำนวนมากรู้สึกดีใจกับนโยบายนี้ แต่ส่วนตัวเห็นว่า หากจะปรับเงินเดือนให้ข้าราชการครู ควรปรับให้กับข้าราชการครูส่วนอื่น เช่น คนที่ทำงานมานานแล้ว หรือคนที่ได้เงินเดือนเกิน 15,000 บาทด้วย เพราะกว่าจะได้เงินเดือนถึง 15,000 บาทต้องทำงานมานานกว่า 10 ปี แต่ถ้าคนจบใหม่ได้ 15,000 บาททันที อาจทำให้ข้าราชการครูกลุ่มที่ทำงานมานานเสียขวัญกำลังใจได้

          ทั้งนี้ มีรายงานว่า หากมีการปรับเงินเดือนข้าราชการครู และลูกจ้างประจำรวม 64,045 คน จะทำให้ต้องใช้งบประมาณกระทรวงการศึกษาตลอดปี 2555 อีกกว่า 2,000 ล้าน หรือคิดเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 223 ล้านบาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
  


แจงเงินเดือน 15,000 ครอบคลุม ปวช.-ปวส.-ป.โท-ป.เอก โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 13:13:29 588,833 อ่าน แสดงความคิดเห็น