x close

มาบริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยจังหวัดที่น้ำท่วมกัน
สภากาชาดไทย ระดมขอรับบริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยในจังหวัดประสบวิกฤติอุทกภัย (สภากาชาดไทย)

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ระดมขอรับบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยในจังหวัดที่ประสบวิกฤติอุทกภัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และ ลพบุรี  เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถออกรับบริจาคโลหิตได้  และยังมีผู้ป่วยต้องการโลหิตในการรักษาเป็นจำนวนมาก

           แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า  หลังจากเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศกว่า 30 จังหวัด และสถานการณ์ก็ยังคงวิกฤติอยู่ในขณะนี้   ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่ประสบกับภาวะวิกฤตอย่างหนัก  อาทิ  พระนครศรีอยุธยา   นครสวรรค์    ลพบุรี    ชัยนาท  สิงห์บุรี  พิษณุโลก  ฯลฯ   เนื่องจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดไม่สามารถออกหน่วยรับบริจาคโลหิตได้ และยังคงมีผู้ป่วยต้องได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากนั้น   

           ทำให้ขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตฯ ต้องจัดส่งโลหิตไปสำรองยังภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  3 แห่ง  อาทิ  ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดนครสวรรค์  ลพบุรี และ  พิษณุโลก ทุกวัน รวมวันละ  400 ยูนิต  เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดที่ประสบวิกฤติอุทกภัยในภาคกลางทั้งหมด  ซึ่งยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เนื่องจากทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถจ่ายโลหิตได้เพียงวันละ ประมาณ 1,400 - 1,500 ยูนิตเท่านั้น   และจะต้องแบ่งจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก วันละ  1,000  ยูนิต และจังหวัดอื่นๆ  อีกประมาณ 100   ยูนิต ท่านั้น โดยจะต้องมีโลหิตสำรองวันละกว่า 3,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

           จึงเชิญชวนประชาชนร่วมระดมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดที่กำลังประสบวิกฤตอุทกภัยอย่างหนักในขณะนี้   สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์   และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัด ชลบุรี อุบลราชธานี  สงขลา เชียงใหม่ ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน  

           สอบถามโทร. 0-2256-4300,0-2263-9600 ต่อ 1101  


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาบริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยจังหวัดที่น้ำท่วมกัน โพสต์เมื่อ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 14:11:20 9,669 อ่าน
TOP