ปลัด มท.เซ็นสั่งย้ายนายอำเภออีก 71 ตำแหน่ง


 โปรดเกล้าฯ พระนายนั่งปลัด มท. มีผล 7 ต.ค.

พระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


          ปลัดกระทรวงมหาดไทย เซ็นคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอเป็นครั้งที่ 6 อีก 71 ตำแหน่ง มีผล 13 ธันวาคมนี้

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายพระนาย สุวรรณรัฐ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามเห็นชอบ แต่งตั้ง(ย้าย)  ข้าราชการกรมการปกครอง ตำแหน่ง นายอำเภอ9  (ผู้อำนวยการสูง) จำนวน 71 ราย  ทั้งนี้ ในคำสั่งตั้งแต่จะมีผลในวันที่ 13 ธันวาคม 54 ซึ่งเป็นการเซ็นคำสั่งย้ายครั้งที่ 6 แล้ว รวมกว่า 500 ตำแหน่ง

          ทั้งนี้ รายชื่อนายอำเภอจำนวน 71 ราย ที่มีการแต่งตั้งโยกย้าย มีดังนี้

1.นายจักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา นอภ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นนอภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

2.นายสมชาย พลานุเคราะห์ นอภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นนอภ.บ้านค่าย จ.ระยอง

3.นายถวิล ศิริสวัสดิลก นอภ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นนอภ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

4.นายภัลลพ พิลา นอภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็นนอภ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

5.นายอภิสรรค์ สง่าศรี นอภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นนอภ.บ้านฉาง จ.ระยอง

6.นายกิตติ แสงประดิษฐ นอภ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เป็นนอภ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

7.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นอภ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นนอภ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

8.นายธวัชชัย วิสมล นอภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นนอภ.โพธาราม จ.ราชบุรี

9.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร นอภ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นนอภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

10.นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ์ นอภ.ภูเรือ จ.เลย เป็นนอภ.เมืองเลย จ.เลย

11.นายบุญเติม เรณุมาศ นอภ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นนอภ.ภูเรือ จ.เลย

12.นายชาติชาย เพชระบูรณิน นอภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นนอภ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

13.นายธนพล จันทรนิมิ นอภ.วังสะพุง จ.เลย เป็นนอภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

14.นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นอภ.เชียงคาน จ.เลย เป็นนอภ.วังสะพุง จ.เลย

15.นายวิสา ยัญญลักษณ์ นอภ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็นนอภ.เชียงคาน จ.เลย

16.นายสัญญา ประเสริฐวิทย์ นอภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม เป็นนอภ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

17.นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ นอภ.หนองหาน จ.อุดรธานี เป็นนอภ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

18.นายนิวัฒน์ ศรีบุญนาค นอภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็น นอภ.หนองหาน จ.อุดรธานี

19.นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ นอภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็นนอภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

20. นายประกิต ตันติวาลา นอภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็นนอภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

21.นายทวีศักดิ์ ประสิทธิโศภิน นอภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็นนอภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

22.นายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ นอภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็นนอภ.เมืองอุบลราชธานี

23.นายวัฒนา พุฒิชาติ นอภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นนอภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

24.นายสุวัจชัย สังคพัฒน์ นอภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นนอภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

25.นายธำรง เขมะรัตน์ นอภ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นนอภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

26.นายถาวร คงแก้ว นอภ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นนอภ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

27.นายประกิต วงษ์วิสิทธิ์ นอภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เป็นนอภ.เมืองชัยภูมิ

28.นายวิวัฒน์ ฉันทนานุรักษ์ นอภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นนอภ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

29.นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี นอภ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร เป็นนอภ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

30.นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นอภ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เป็นนอภ.หนองแค จ.สระบุรี

31.นายรณชัย จิตรวิเศษ นอภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นนอภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

32.นายเดชา ใจยะ นอภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เป็นนอภ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

33.นายพิสิษฐ์ สินลือนาม นอภ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นนอภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

34.นายปัญญา นาคฉ่ำ นอภ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เป็นนอภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

35.นายปรีชาวัฑฒน์ ปลอดทอง นอภ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เป็นนอภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

36.นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ นอภ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นนอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย

37.นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ นอภ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นนอภ.ท่าวังผา จ.น่าน

38.นายวงเทพ เขมวิรัตน์ นอภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นนอภ.ปลวกแดง จ.ระยอง

39.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง นอภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็นนอภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

40.นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นอภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นนอภ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

41.นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ นอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นนอภ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

42.นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ นอภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็นนอภ.สตึก จ.บุรีรัมย์

43.นายนิวัฒน์ เรืองเดช นอภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็นนอภ.เมืองบุรีรัมย์

44. นายกิตติศักดิ์ ศรีนพคุณ นอภ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เป็นนอภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

45.นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ นอภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นนอภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

46.นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา นอภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นนอภ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

47.นายโชคดี อมรวัฒน์ นอภ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เป็นนอภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

48.นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นอภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นนอภ.สันทราย จ.เชียงใหม่

49.นายธัชพงศ์ แผ่ความดี นอภ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นนอภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

50.นายนอบ คงพูน นอภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นนอภ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

51.นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์ นอภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็นนอภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

52.นายทำนอง ศรีเมือง นอภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นนอภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

53.นายสุเทพ วงษ์พานิช นอภ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็นนอภ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

54.นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นนอภ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

55.นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ นอภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นนอภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

56.นายอานนท์ ศรีรัตน์ นอภ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นนอภ.เมืองลพบุรี

57.นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย์ นอภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นนอภ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

58.นายวิรัตน์ อสัมภินาวงศ์ นอภ.เมืองจันทบุรี เป็นนอภ.เมืองตราด

59.นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ นอภ.เมืองตราด เป็นนอภ.เมืองจันทบุรี

60.นายชัยวัฒน์ อิทธิวรรณพงศ์ นอภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นนอภ.เมืองร้อยเอ็ด

61.นายประทีป ฤทธิกุล นอภ.เมืองร้อยเอ็ด เป็นนอภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

62.นายสันชัย จันทร์นวล นอภ.เมืองขอนแก่น เป็นนอภ.เมืองสระบุรี

63.ว่าที่ พ.ต.วีรยุทธ ไวยภาษ นอภ.เมืองพิษณุโลก เป็นนอภ.เมืองขอนแก่น

64.นายธวัชชัย ดิษยนันทน์ นอภ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เป็นนอภ.เมืองพิษณุโลก

65.นายวัฒนา เที้ยวพันธ์ นอภ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นนอภ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

66.นายณรงค์ ไพศาลทักษิน นอภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นนอภ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

67.นายสมชาติ ธีรสุวรรณจักร นอภ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นนอภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

68.นายชวพล พันธุมรัตน์ นอภ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นนอภ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

69.นายสิทธิพร สำลีรัตน์ นอภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นนอภ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

70.นายทิวา วัชรกาฬ นอภ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เป็นนอภ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

71.นายสุมิตร เกิดกล่ำ นอภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เป็นนอภ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ปลัด มท.เซ็นสั่งย้ายนายอำเภออีก 71 ตำแหน่ง โพสต์เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09:00:59 24,880 อ่าน แสดงความคิดเห็น