สมัครสอบตำรวจ 2555 รับหมื่นอัตรา 2 เมษายนนี้

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก sobsuan.com

            สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นพลตำรวจและชั้นประทวน จำนวน 10,000 อัตรา วันที่ 2 เมษายนนี้

            วานนี้ (28 มีนาคม) สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือราชการด่วนที่สุดจากกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นพลตำรวจและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 10,000 อัตรา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

            1. ระดับชั้นพลตำรวจ รับสมัครจากบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) กว่า 9,500 อัตรา โดยใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขัน แยกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจชาย 9,050 อัตรา นักเรียนนายสิบตำรวจหญิง 450 อัตรา

            2. ระดับชั้นประทวน รับสมัครจากบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มงานอำนวยการ 500 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขัน

            ทั้งนี้ ตามนัยหนังสือดังกล่าวได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มออกประกาศรับสมัครและประกาศรับสมัครในวันที่ 2 เมษายนนี้ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 10 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากสมัครสอบตำรวจ 2555 รับหมื่นอัตรา 2 เมษายนนี้ โพสต์เมื่อ 29 มีนาคม 2555 เวลา 11:15:24 แสดงความคิดเห็น