UN ยกเดนมาร์ก ประเทศมีสุขที่สุดในโลก-ไทยรั้ง 52


เดนมาร์ก


UN ยกเดนมาร์ก ประเทศมีสุขที่สุดในโลก-ไทยรั้ง 52 (ไอเอ็นเอ็น)

           ยูเอ็น ยก เดนมาร์ก เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ส่วน ไทย อยู่อันดับที่ 52

           วานนี้ (4 เมษายน) สหประชาชาติ หรือยูเอ็น เผยผลจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดโลก โดย "แดนโคนม" เดนมาร์ก มาเป็นที่ 1 ตามด้วย ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ตามลำดับ ส่วนไทยอยู่ในอันดับ 52 และเป็นประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย

           ขณะที่ "ภูฏาน" ซึ่งเป็นชาติที่ใช้การวัดดัชนีความสุขมวลรวม (จีเอ็นเอช) เป็นค่าชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กลับไม่ถูกรวมอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้

สำหรับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 10 อันดับแรก มีดังนี้

1. เดนมาร์ก
2. ฟินแลนด์
3. นอร์เวย์
4. เนเธอร์แลนด์
5. แคนาดา
6. สวิตเซอร์แลนด์
7. สวีเดน
8. นิวซีแลนด์
9. ออสเตรเลีย
10. ไอร์แลนด์
UN ยกเดนมาร์ก ประเทศมีสุขที่สุดในโลก-ไทยรั้ง 52 โพสต์เมื่อ 5 เมษายน 2555 เวลา 07:56:08 แสดงความคิดเห็น