กรมป่าไม้ ขอเชิญรับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่


กรมป่าไม้ ขอเชิญรับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่

กรมป่าไม้ ขอเชิญรับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่


สรุปข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

           หลังจากที่กรมป่าไม้ ได้เริ่มโครงการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ไม้กระถินณรงค์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 และได้ทำการผสมข้ามสายพันธุ์ในปี พ.ศ.2537 ล่าสุด ก็ประสบความสำเร็จได้ "กระถินณรงค์ลูกผสมพันธุ์ใหม่" ที่มีคุณภาพเนื้อไม้ที่ดีขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้นแล้ว

           นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า โครงการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ไม้กระถินณรงค์ เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กระถินณรงค์จากแหล่งธรรมชาติเพิ่มเติม จากถิ่นกำเนิดในรัฐ Queensland เขต Northern Territory ประเทศออสเตรเลีย และถิ่นกำเนิดจากประเทศ Papua New Guinea จากหน่วยงานวิจัยด้านป่าไม้ของ CSIRO (Commonwealth Science Industry Research Organization) และ ACIAR (Australian Centre for International Agriculture Research)

กรมป่าไม้ ขอเชิญรับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่

           จากผลการศึกษาวิจัยของกรมป่าไม้ พบว่า กระถินณรงค์ในประเทศไทยมีการถดถอยทางพันธุกรรม ทำให้มีการเจริญเติบโตและรูปทรงไม่ดี และเมื่อมีการนำเมล็ดพันธุ์จากแหล่งธรรมชาติดังกล่าวมาปลูกวิจัยในประเทศไทย พบว่า มีความแตกต่างระหว่างถิ่นกำเนิด โดยสายพันธุ์กระถินณรงค์จากในรัฐ Queensland มีรูปทรงที่เปลาตรง ขณะที่สายพันธุ์กระถินณรงค์จาก Papua New Guinea มีการเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตเนื้อไม้มากกว่าถิ่นกำเนิดอื่น ส่วนสายพันธุ์จากเขต Northern Territory มีลักษณะที่ทนสภาพแห้งแล้งได้เพราะสามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ปลูกในประเทศไทยได้ดี

           ในปี พ.ศ.2537 กรมป่าไม้จึงทำการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไม้กระถินณรงค์จากถิ่นกำเนิดในรัฐ Queensland  เขต Northern Territory ประเทศออสเตรเลีย และถิ่นกำเนิดจากประเทศ Papua New Guinea โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย Northern Territory ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งใช้เวลา 3 ปี จึงประสบผลสำเร็จได้ลูกผสมกระถินณรงค์ และนำมาปลูกรวมพันธุ์พร้อมทั้งทำการทดสอบพันธุ์ ซึ่งพบว่าลูกผสมกระถินณรงค์ระหว่างถิ่นกำเนิดในรัฐ Queensland กับถิ่นกำเนิดจาก Papua New Guinea ให้กระถินณรงค์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว และมีลำต้นที่เปลาตรง เหมาะแก่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางขึ้น

กรมป่าไม้ ขอเชิญรับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่

           ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยดังกล่าว ดำเนินการโดยสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย Northern Territory ประเทศออสเตรเลีย โดยวิธีการแบบไม่อาศัยเพศ คือ การปักชำและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกล้าไม้ที่คงลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีของแม่ไม้ไว้ เพื่อนำไปใช้สำหรับการปลูกป่า ที่เรียกว่า Clonal Forestry  เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจนำไปทดลองปลูกในสภาพท้องที่แบบต่าง ใช้เวลา 3 ปี จึงประสบผลสำเร็จ
 
           ทางกรมป่าไม้ จึงขอเชิญประชาชนมารับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่ ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป มีจำนวนจำกัดเพียง 50,000 กล้า ติดต่อรับได้ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช กรมป่าไม้ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์ 089-491-1314

กรมป่าไม้ ขอเชิญรับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่
 

ข้อมูลของ กระถินณรงค์

           กระถินณรงค์ เป็นไม้โตเร็ว อยู่ในวงศ์ Leguminosae-Mimosoideae สกุล Acacia มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. มีถิ่นกำเนิดธรรมชาติอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย ในประเทศไทยเชื่อกันว่า ร้อยโทธนณรงค์ ชวนกิจ (ชวน ณรงคะชวน) เป็นผู้นำกระถินณรงค์เข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2478

           สำหรับกระถินณรงค์สายพันธุ์เดิมนั้น ด้วยความที่เป็นไม้ตระกูลถั่วที่ระบบรากสามารถตรึงไนโตรเจนและช่วยปรับปรุงดิน จึงสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ในหลายสภาพท้องที่ แต่จะมีลักษณะลำต้นคดงอ มีเรือนยอดแผ่กว้างแตกกิ่งก้านมาก และมักแตกกิ่งที่ระดับล่างของลำต้น ทำให้คุณภาพเนื้อไม้ด้อยไปทั้งที่มีความแข็ง และเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนสวยงาม ตลอดจนมีการยืดหดตัวน้อยมาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้าง และทำเฟอร์นิเจอร์ได้ จึงนำไปใช้ประโยชน์เพียงเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา ปลูกฟื้นฟูสภาพพื้นที่และปรับปรุงดิน ใช้เป็นไม้เชื้อเพลิง ทำฟืนและถ่านที่ให้พลังความร้อนสูง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
กรมป่าไม้เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมป่าไม้ ขอเชิญรับกล้ากระถินณรงค์สายพันธุ์ใหม่ โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 09:26:52 5,318 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP