วิกฤต! พื้นที่ป่าไทยเหลือเพียงแค่ 108 ล้านไร่ หลังถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่อง


ป่า
 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            ป่าไม้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤต เหลือแค่ประมาณ 108 ล้านไร่ กรมป่าไม้ตื่นวาง 3 ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา ด้านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรขู่ พบพื้นที่ไหนบุกรุกใหม่เจ้าหน้าที่โดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติงานแน่

            เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรี ทส. เป็นประธานในงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2556 โดยนายบุญชอบ สุทธิมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ข้อมูลการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ ในปี 2555 ที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียงประมาณ 108 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.8 ของพื้นที่ประเทศไทย ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 34 ล้านไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมาก โดยสาเหตุมาจากปัญหาการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง และส่งผลทำให้สภาพป่าในแทบทุกพื้นที่เข้าสู่สภาวะเสื่อมโทรม ระบบนิเวศป่าขาดสมดุล

            อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันป่าเดิม และปลูกป่าใหม่ 3 ยุทธศาสตร์ คือ

            1. ป้องกันป่าเดิม จะบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ร่วมปกป้องป่าที่ยังคงเหลือ ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายเพิ่ม

            2. ปลูกเสริมป่าใหม่ จะนำพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลายทั้งในส่วนของพื้นที่ที่คดีสิ้นสุดแล้ว และพื้นที่ที่ได้เจรจากับประชาชนกลับคืนมา ฟื้นฟู และ

            3. ใส่ใจบำรุงรักษา จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะเป็นผู้ปกปักรักษาผืนป่าในแต่ละชุมชนด้วยการเป็นเจ้าของผืนป่าร่วมกัน

            นายปรีชา กล่าวว่า จากนี้เป็นต้นไป ทส. จะส่งผู้ตรวจราชการทั้งระดับกรม และกระทรวง ลงไปตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่ว่า พื้นที่ใดมีการบุกรุกป่าเพิ่มหรือไม่ โดยให้รายงานมาที่ตนทุกเดือน ถ้าพบพื้นที่ไหนมีการบุกรุกใหม่ก็จะมีการใช้มาตรา 157 กับเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ซึ่งการใช้มาตรานี้ในการดำเนินการ ก็จะได้รู้ว่าข้าราชการที่วิ่งเต้นขอไปอยู่พื้นที่ดี ๆ ถ้าไปอยู่แล้วทำไม่ได้ก็ต้องโดนมาตรา 157 ด้วย ทั้งนี้ ในจำนวน 108 ล้านไร่นั้น เป็นป่าอนุรักษ์ 63% ป่าสงวน 35% ที่เหลือเป็นป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส.ป.ก.กรมธนารักษ์ และพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทหาร เป็นต้น

            เมื่อถามว่า ในจำนวน 108 ล้านไร่นั้น รวมไปถึงพื้นที่สวนยางที่มีการบุกรุกป่าของชาวบ้านด้วยหรือไม่ นายปรีชา กล่าวว่า รวมไปด้วย เมื่อถามอีกว่ากรณีพื้นที่พิพาท เช่น กรณีอุทยานฯ ทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี หรืออุทยานฯ สิรินาถ จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. อุทยานฯ หรือมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ได้เลยหรือไม่ นายปรีชา กล่าวว่า สามารถบังคับใช้ได้เลย ยกเว้นในส่วนที่อยู่ในกระบวนการของศาล ถ้าจับผู้บุกรุกได้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เลย เพราะถ้าไม่ทำก็จะโดนข้อหาละเว้นตามมาตรา 157

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากวิกฤต! พื้นที่ป่าไทยเหลือเพียงแค่ 108 ล้านไร่ หลังถูกบุกรุกอย่างต่อเนื่อง โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2556 เวลา 10:18:00 แสดงความคิดเห็น