x close

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก ตรงกับวันที่ 17 มิ.ย. ของทุกปี


          วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก ตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งประวัติวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก มีความสำคัญและเป็นมาอย่างไร เรามีข้อมูลมาฝาก

วันต่อต้านภัยแล้ง


          วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศเกิดความแปรปรวน ซึ่งกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติมายังมนุษยชาติให้ร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ภัยแล้ง

ความเป็นมา วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 


          เนื่องจากปัญหาระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสภาพอากาศเกิดความแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชากรโลกหันมาใส่ใจและดูแลธรรมชาติที่ิอยู่รอบ ๆ ตัวมากขึ้น

กิจกรรมวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 


          ในวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก จะมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ 

เช็ก ปฏิทิน 2567 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ

อ่านบทความวันสำคัญอื่น ๆ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก ตรงกับวันที่ 17 มิ.ย. ของทุกปี อัปเดตล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:29:52 31,124 อ่าน
TOP