x close

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิ.ย. ทุกปี

          วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก ตรงกับวันที่ 17 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งประวัติวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก มีความสำคัญและเป็นมาอย่างไร เรามีข้อมูลมาฝาก

ภัยแล้ง

          วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศเกิดความแปรปรวน ซึ่งกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติมายังมนุษยชาติให้ร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ความเป็นมา วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 

          เนื่องจากปัญหาระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสภาพอากาศเกิดความแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชากรโลกหันมาใส่ใจและดูแลธรรมชาติที่ิอยู่รอบ ๆ ตัวมากขึ้น

กิจกรรมวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 

          ในวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก จะมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ 


เช็ก ปฏิทิน 2566 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก : 
mnre.go.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิ.ย. ทุกปี อัปเดตล่าสุด 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:38:16 17,644 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP