วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิ.ย.ทุกปี

ภัยแล้ง

          วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิถุนายนทุกปี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้ตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ ภาวะโลกร้อน หรือสภาพอากาศเกิดความแปรปรวน ซึ่งกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติมายังมนุษยชาติให้ร่วมกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ความเป็นมา วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

          เนื่องจากปัญหาระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสภาพอากาศเกิดความแปรปรวนที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 17 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก (World Day to Combat Desertification and Drought) โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชากรโลกหันมาใส่ใจและดูแลธรรมชาติที่ิอยู่รอบ ๆ ตัวมากขึ้น


กิจกรรมวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก

          ในวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก จะมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมปลูก ดูแล รักษาต้นไม้ให้ฟื้นคืนความสมบูรณ์แก่ธรรมชาติ สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  @ThaiPBS
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก 17 มิ.ย.ทุกปี โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 10:38:49 3,251 อ่าน
TOP