ถกเครียด 2 ชั่วโมง แต่งตั้ง-โยกสลับพลตำรวจ 42 ตำแหน่ง
สตช. เปิดรับสมัครสอบ นายสิบตํารวจ 2556


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ถกเครียด 2 ชั่วโมง แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ถึงผู้บัญชาการ (ผบช.)  42 ตำแหน่ง

            เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ถึงผู้บัญชาการ (ผบช.) วาระประจำปี 2556  ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายตามที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เสนอให้พิจารณา โดยมีผลการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมด ดังนี้...

รายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายระดับรอง ผบ.ตร.และเทียบเท่า ที่ว่าง 5 ตำแหน่ง

มีการเสนอให้ขยับที่ปรึกษา (สบ10) สู่ตำแหน่งหลัก 3 ตำแหน่ง


            พล.ต.อ.รชต เย็นทรวง ที่ปรึกษา (สบ10) นรต.30

            พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา (สบ 10) นรต.30 เป็นรอง ผบ.ตร.

            พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ปรึกษา (สบ 10) นรต.35 ขยับเข้าสู่ตำแหน่งหลักเป็น จเรตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งว่าง 5 ตำแหน่ง            พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) (รองหน.นรป.) เป็น หน.นรป. (สบ 10)

            พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ 10)

            พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ 10)

            พล.ต.ท.อุดม รักศิลธรรม  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ 10)

            พล.ต.ท.ชนินทร์ ปรีชาหาญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษา (สบ 10)


ตำแหน่งระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. และเทียบเท่าที่ว่าง 11 ตำแหน่ง


            พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ ผบช.สกบ.  เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต ผบช.รร.นรต.  เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผบช.สยศ.ตร.  เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ จตร. (สบ 8)  เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผบช.สง.ก.ตร.  เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ จตร. (สบ 8)  เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผบช.ภ.6   เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ จตร. (สบ 8)  เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.วินัย ทองสอง ผบช.ภ.2 เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร.

            พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตร. (สบ 8) ขึ้นเป็นรอง จตช. (สบ 9)

            พล.ต.ต.เจษฎา อินทรสถิตย์ ผบช.สง.นรป. (สบ 8) ขึ้นเป็นรอง หน.นรป. (สบ 9)


ตำแหน่ง ผบช. มีตำแหน่งว่างและเลื่อนตำแหน่งขึ้น 19 ตำแหน่ง            พล.ต.ท.สมบูรณ์ ฮวบบางยาง รองผบช.ภ.7 เป็น จตร. (สบ 8)

            พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รอง ผบช.ภ.9 เป็น จตร. (สบ 8)

            พล.ต.ท.วัฒนา สักวัตร ผบช.กมค. เป็น หัวหน้า จตร. (สบ 8)

            พล.ต.ท.จุตติ ธรรมโนวานิช ผบช. ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน เป็น ผบช.กมค.

            พล.ต.ต.ปริญญา จันทร์สุริยา รอง ผบช.น. ขึ้นเป็น ผบช.ประจำ ทำหน้าที่เชี่ยวชาญด้านสืบสวน

            พล.ต.ต.อนันต์ ศรีหิรัญ รอง ผบช.สพฐ.ตร. ขึ้นเป็น ผบช.สำนักยุทธศาสตร์ตำรวจ

            พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นรป (สบ 8)  เป็น ผบช.สง.นรป.

            พล.ต.ต.ดุสิต สังขะเมฆะ นรป. (สบ 7) ขึ้นเป็น นรป. (สบ8)

            พล.ต.ต.พนมศักดิ์ ทั่งทอง รองผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านการข่าว) ขึ้นเป็น จตร. (สบ8)

            พล.ต.ต.วิชาญ ทองประชาญ รองผบช.สง.กตร. ขึ้นเป็น ผบช.สง.กตร.

            พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว จตร. (สบ8) เป็น ผบช.สพฐ.ตร.

            พล.ต.ต.กฤษฎิ์ศักดิ์ วิชชารยะ รองผบช.ส. ขึ้นเป็น จตร. (สบ8)

            พล.ต.ต.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รองผบช.ศชต. ขึ้นเป็น จตร. (สบ8)

            พล.ต.ต.ศักดา ชื่นภักดี รองผบช.สตม. ขึ้นเป็น จตร. (สบ8)

            พล.ต.ต.ทวีชัย วิริยะโกศล รองผบช.สกบ.เป็น จตร. (สบ8)

            พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชุม รองผบช.ศชต. ขึ้นเป็น ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร.ฯ


กองบัญชาการตัวเลข มีการโยกตำแหน่งดังนี้            พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.4 โยกเป็น ผบช.ภ.2

            พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร. ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกัน เป็น ผบช.ภ.3

            พล.ต.ต.อนุชัย เล็กบำรุง รอง ผบช.น.  ขึ้นเป็น ผบช.ภ.4

            พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร จตร. (สบ8) เป็น ผบช.ภ.6

            พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผบช.สพฐ.ตร. เป็น ผบช.ภ.8.

            พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช ผบช.ภ.8 เป็น ผบช.ศชต.

            พล.ต.ต.อรรถชัย เกิดมงคล รอง ผบช.ตชด.ขึ้นเป็น ผบช.ตชด.

            พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง รองผบช.ปส. ขึ้นเป็น ผบช.ปส.

            พล.ต.ต.ปิยะ สอนตระกูล รองผบช.ภ.1 เป็น ผบช.สกบ. เข้ามาดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนตำแหน่งที่ยังเหนียวแน่นไม่มีการเสนอเปลี่ยนแปลงในการแต่งตั้งครั้งนี้ คือ            พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.

            พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบช.ภ.1

            พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.5

            พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ ผบช.ภ.7

            พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผบช.ภ.9

            พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ ผบช.ก.

            พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.สตม.

            พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง ผบช.ส.

            พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผบช.สทส.

            พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผบช.ศ.

            พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญญา ผบช.สงป.

            พล.ต.ท.สุชีพ หนูนาง ผบช.สตส.

           ทั้งนี้บอร์ดกลั่นกรองใช้เวลาในการพิจารณาแต่งตั้ง 2 ชั่วโมง และจากรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาในบอร์ดกลั่นกรอง จะต้องนำเสนอให้ ก.ตร. พิจารณาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ถกเครียด 2 ชั่วโมง แต่งตั้ง-โยกสลับพลตำรวจ 42 ตำแหน่ง โพสต์เมื่อ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:54:04 8,767 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP