x close

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม


          วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย


สมเด็จย่า
ภาพจาก : มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          ทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี นอกจากเป็นวัคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า แล้ว ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในวงการทันตแพทย์ไทย นั่นคือ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งวันดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไรนั้น เรามีคำตอบ

          จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เมื่อสมเด็จย่าทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น เพื่อช่วยรักษาพยาบาลประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้พระองค์ทรงเน้นในเรื่องการบริการทันตกรรมด้วย เนื่องจากทรงเห็นว่าคนในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อป่วยเกี่ยวกับโรคฟันจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ฉะนั้นต้องมีทันตแพทย์อยู่ในส่วนของ พอ.สว. ด้วย

          ด้วยเหตุนี้ พอ.สว. จึงประกอบไปด้วย

          1. แพทย์
          2. ทันตแพทย์
          3. เภสัชกร
          4. พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
          5. สมาชิกสมทบ

          ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ครั้งแรกของ พอ.สว. เริ่มต้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2512 ที่บ้านดอยสามหมื่น กิ่งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ปัจจุบัน ทาง พอ.สว. ก็มีการขยายเครือข่ายอาสาอย่างต่อเนื่อง จนมีแพทย์อาสารวม 55 จังหวัด และมีอาสาสมัคร พอ.สว. ประมาณ 50,000 คนแล้ว

          กระทั่งปี พ.ศ. 2532 ทางคณะรัฐมนตรีเห็นว่าสมเด็จย่ามีพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์และทันตบุคลากร จึงได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ นอกจากนี้ทุกคนยังได้พร้อมใจถวายพระราชสมัญญาแก่พระองค์เป็น พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย อีกด้วย

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ


กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ


          ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับสถานบริการพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก รณรงค์เรื่องทันตสุขภาพ และให้บริการทันตกรรมฟรี ซึ่งแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไป

          ทั้งหมดนี้คือความเป็นมาของวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่ทรงห่วงใยในสุขภาพของประชาชน

ขอบคุณภาพจาก : มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหงมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านตากสาธารณสุขจังหวัดสงขรา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม อัปเดตล่าสุด 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:56:26 41,907 อ่าน
TOP