x close

วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี

          วันสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับ 27 พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขในประเทศไทย ซึ่งประวัติมีความสำคัญอย่างไร และกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้าง มาอัปเดตกัน
วันสาธารณสุขแห่งชาติ

          ทราบกันไหมว่า การสาธารณสุขในประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไร วันนี้กระปุกดอทคอม นำเรื่องราวของวันสาธารณสุขแห่งชาติ มาให้อ่านกันเป็นความรู้ค่ะ

ประวัติวันสาธารณสุขแห่งชาติ


          ความเป็นมาของวันสาธารณสุขแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 นับเป็นวาระแรกที่มีการใช้คำว่า "สาธารณสุข" จึงทำให้กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมาจนถึงปี 2485 ก็ได้มีการสถาปนาขึ้นเป็น "กระทรวงสาธารณสุข" โดยถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนา "กระทรวงสาธารณสุข"

          แต่ภายหลังในปี 2509 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยน "วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปีแทน

เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข


          เมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้วทางราชการได้กำหนดรูปคบเพลิงมีปีก และมีงูพันคบเพลิง เป็นเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเครื่องหมายที่แสดงถึงอาชีพ อยู่ 2 ชนิด คือ

          1. คทากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) เทพเจ้าแห่งแพทย์สมัยกรีก

          2. ไม้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Appollo)

กิจกรรมในวันสาธารณสุขแห่งชาติ


          ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขในประเทศไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

เช็ก ปฏิทิน 2566 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ

บทความวันสำคัญอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:48:18 52,691 อ่าน
TOP