คําสอนพระสังฆราช 10 คติธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติ


10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก sangharaja.org

            ในทุก ๆ วันของการใช้ชีวิต มีแง่คิดดี ๆ มากมายผ่านเข้ามาพร้อมกับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้พบเจอ ซึ่งแง่คิดเหล่านั้นหากนำเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตก็คงทำให้เปิดมุมมองสู่โลกที่เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น และสำหรับชาวพุทธ คติธรรมคำสอนที่แฝงไปด้วยแง่คิดในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจได้เป็นอย่างดี

            ซึ่งหลังจากมีข่าวร้ายให้ชาวพุทธและคนไทยทั้งประเทศต้องเศร้าโศก เมื่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ด้วยพระชันษา 100 ปี วันนี้กระปุกดอทคอม จึงขอรวบรวมคติธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราช เพื่อน้อมระลึกถึงคำสอนเหล่านั้น และเพื่อใช้เตือนสติตัวเองในการใช้ชีวิตกันนะคะ


10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช
10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช


10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช


10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช


10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช


10 คติธรรมคำสอน แง่คิดดี ๆ จากสมเด็จพระสังฆราช


ติดตาม ข่าวสมเด็จพระสังฆราช แบบอัพเดททั้งหมด คลิกเลย 

คําสอนพระสังฆราช 10 คติธรรมที่ควรนำมาปฏิบัติ โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13:26:14 69,800 อ่าน แสดงความคิดเห็น