ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี


ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี


ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี (ไอเอ็นเอ็น)

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ฝ่ายช่างภาพส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

            เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการทอดพระเนตรและติดตามผลการดำเนินงานเป็นการส่วนพระองค์ ซึ่งโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำรินั้น เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมเนื้อที่จำนวน 250 ไร่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยที่ดินเกือบทั้งหมดขณะนั้น มีสภาพเสื่อมโทรมและกันดาร

            ทั้งนี้ ทางกองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามาร่วมฟื้นฟู จนสามารถปรับสภาพพื้นที่ ที่เสื่อมโทรม และทุรกันดาร ให้เป็นแหล่งทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อจัดเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และเพื่อรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง มาปลูกไว้คลิป ในหลวงเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการชั่งหัวมัน : เครดิต รายการครอบครัวข่าวเช้า โพสต์โดย คุณ CiNNtv3


ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการชั่งหัวมัน เพชรบุรี โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07:56:13 37,830 อ่าน แสดงความคิดเห็น