x close

10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน

          10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน อีกหนึ่งวันสำคัญที่ชาวไทยจะร่วมกันรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยพลเรือนอาสา ผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม ว่าแต่ ประวัติวันอาสารักษาดินแดน มีจุดกำเนิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อใดนั้น ไปหาคำตอบพร้อมกันเลย...

10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน

ประวัติวันอาสารักษาดินแดน

          สำหรับความเป็นมาของ วันอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ เกี่ยวพันกับการก่อตั้ง กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการ สืบเนื่องจากเมื่อครั้งอดีต ชาวบ้านซึ่งไม่ใช่กำลังทหารมักออกมารวมตัวกันต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินในยามเกิดศึกสงครามเสมอ

          ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 ให้เป็นกองพลอาสาสมัครเพื่ออบรมข้าราชการและประชาชนให้รู้จักรักชาติ รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติ

          จากความพยายามจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาให้เป็นระบบ โดยมีการนำแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ ในเวลาต่อมา ยุคสมัยที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มี พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 เพื่อฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการที่จะป้องกันรักษาประเทศชาติในเวลาสงคราม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

          ในเวลาต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 สืบเนื่องจากการดำเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนามาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนนั่นเอง

10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน
 
กิจกรรมวันอาสารักษาดินแดน

          การปกป้องประเทศชาติเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่หากแต่ประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ ความสามารถ ก็จะไม่สามารถปกป้องประเทศชาติได้เท่าที่ควร ดังนั้นเมื่อถึงวันอาสารักษาดินแดนของทุก ๆ ปี นอกจากการร่วมรำลึกถึงเหล่าผู้เสียสละที่จากไปแล้ว ทางกองอาสารักษาดินแดนในแต่ละจังหวัด จะมีการจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

         -  การร่วมพิธีชุมนุมของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่

         -  การร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ

         -  การรายงานผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนด้านต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา

         -  การมอบประกาศนียบัตรแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น

         -  การมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

         -  การให้ความรู้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ

          และเนื่องจากหลักการสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน คือ การจัดเตรียมกองกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติและยามสงคราม ดังนั้นผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน

10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน  
10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน

10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน

ภาพจาก maehongson.go.th
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
asa.dopa.go.th, maehongson.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 กุมภาพันธ์ วันอาสารักษาดินแดน อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:38:08 94,543 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP