กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

          กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พร้อมเส้นทางเชิญโกศด้วยรถวอจัตุรมุข ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนศพสมเด็จพระราชาคณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีพระสงฆ์เข้าร่วมขบวนกว่า 20,000 รูป

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ที่ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ หลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แถลงข่าวแจ้งเส้นทางเชิญโกศด้วยรถวอจัตุรมุข ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในวันที่ 8-10 มีนาคม โดยมีหมายกำหนดการทั้งหมดดังนี้


วันที่ 8 มีนาคม 2557

          เวลา  10.30  น.     - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร

          เวลา  11.00  น.     - ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป

          เวลา  14.00  น.     - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

          เวลา  17.00  น.     - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้ามหาบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร

                                        - พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

                                        - พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา

          เวลา  19.00  น.     - พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ : แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์

 
วันที่ 9 มีนาคม 2557

          เวลา  07.00  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์, ถวายภัตตาหารเช้า, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร

          เวลา  09.00  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

          เวลา  10.30  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ถวายพรพระ จบ แล้วรับพระราชทานฉัน

          เวลา  11.00  น.    - ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป

          เวลา  12.30  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล     

          เวลา  13.00  น.    - เชิญโกศศพขึ้นรถวอจตุรมุข จากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

                                       - หยุดรถ เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน

          เวลา  17.00  น.    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ

                                       - ขึ้นสู่พลับพลาอิศริยาภรณ์

                                       - ทรงทอดผ้าไตร

                                       - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

                                       - เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมรุ พระราชทานเพลิง

                                       - สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

หมายเหตุ : แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

 
          สำหรับขบวนดังกล่าวจัดเป็นขบวนการเคลื่อนศพสมเด็จพระราชาคณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์แจ้งความจำนงเข้าร่วมขบวนแล้วกว่า 20,000 รูป พร้อมด้วยชาวพุทธจากต่างประเทศอีกประมาณ 2,000 คน และยังไม่รวมพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมขบวนอีกจำนวนมาก โดยพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมขบวนขอให้แต่งกายชุดสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในวันดังกล่าว หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมาบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย


วันที่ 10 มีนาคม 2557

            เวลา  07.00  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 3 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลและรับพระราชทานภัตตาหารสามหาบ ในการเก็บอัฐิ

            เวลา  08.00  น.    - อัญเชิญอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จฯ กลับยังวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร         

            เวลา  10.30  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ฉลองอัฐิ, ถวายภัตตาหารเพล, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล,กรวดน้ำ รับพร

            เวลา  11.00  น.    - ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป


          พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ทิ้งท้ายว่า สำหรับประชาชนที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว ทางคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ และคณะศิษยานุศิษย์ จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

          1. พระไตรปิฎก ฉบับที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้มีบัญชาให้ชำระ โดยมหาเถรสมาคมจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี ฉบับเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

          2. หนังสือภาพเล่าเรื่องประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์

          3. หนังสือประวัติวัดสระเกศฯ และประวัติพระบรมสารีริกธาตุ

          4. หนังสือเย็นหิมะในรอยธรรม เป็นหนังสือที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ สะท้อนถึงแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

          5. สมันตปาสาทิกา เป็นผลงานแปลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โดยหนังสือสมันตปาสาทิกา คือคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายขยายความพระวินัยปิฎก และสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้แปลไว้ตั้งแต่ปี 2497 เมื่อครั้งเป็นครูสอนบาลี ประโยค ป.ธ.7 และได้ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในวาระออกพระเมรุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) เมื่อปี 2508 ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนบาลี ประโยค ป.ธ.7 อย่างมาก

          6. ล็อกเกต และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์

          สำหรับผู้ที่มาร่วมงานแล้วไม่ได้รับของที่ระลึก ทางวัดจะแจกคูปองเพื่อมารับหนังสือในภายหลัง ขณะเดียวกันศิลปินวงโฮปซึ่งเป็นหนึ่งในคณะศิษยานุศิษย์ได้แต่งเพลงเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิง ได้แก่ เพลงบัวบานกลางหิมะ และเพลงแสงแห่งดาว ซึ่งจะจัดทำซีดีแจกในงานดังกล่าวด้วย

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว โพสต์เมื่อ 3 มีนาคม 2557 เวลา 12:00:49 12,480 อ่าน แสดงความคิดเห็น