x close

เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 76 ปี

พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)

          เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 76 ปี หลังจากเข้ารับการรักษาอาการอาพาธ มาระยะหนึ่ง สำหรับ ประวัติเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ เกิดในตระกูล แซ่เจียม

          วันที่ 25 ตุลาคม 2558  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า "พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)"  เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส หรือ "วัดเล่งเน่ยยี่" รองเจ้าคณะใหญ่ คณะสงฆ์จีนนิกาย ที่ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ขณะนี้มรณภาพแล้ว ด้วยอาการสงบ สิริอายุ 76 ปี 56 พรรษา โดยจะมีน้ำหลวงสรงศพในวันนี้ เวลา 17.00 น.

ประวัติเจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ หรือ  พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์

          สำหรับประวัติพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ มีนามฉายาว่า "เย็นเชี้ยว" เกิดในตระกูล "แซ่เจียม" มีภูมิลำเนาเดิมอยู่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บิดาท่านชื่อ นายยุ่นฮะ แซ่เจียม มารดาท่านชื่อ นางซิ้วเกียว แซ่ลี้ เชื้อชาติจีน (จีนแต้จิ๋ว) มณฑลกวางตุ้ง สัญชาติไทย เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2483

          พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ บรรพชาเมื่อ พ.ศ. 2502 และอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2503 ณ วัดโพธิ์เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมังกมลาวาส โดย พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นที่แตกฉาน ว่างจากกิจวัตรประจำวันก็จะค้นคว้าหาความรู้ ชอบการกุศล และพูดจาไพเราะ อบรมสั่งสอนพระภิกษุสามเณรมาเป็นเวลากว่า 15 ปี เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารสูง จึงเป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนทั้งหลาย


ภาพจาก watboromrachaTV
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยยี่ มรณภาพแล้ว สิริอายุ 76 ปี โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 09:07:58 17,033 อ่าน
TOP