สมเด็จพระเทพฯ เสด็จถวายภัตตาหารพระพิธีธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท


สมเด็จพระเทพฯ

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

             วันนี้ (14 มกราคม 2560) เวลา 07.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระพิธีธรรมจาก วัดอนงคารามวรวิหาร และวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร

             เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

             จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำประชนมวาร หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วทรงประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  แล้วประทับที่พระราชอาสน์ เมื่อพระภิกษุสงฆ์รับพระราชทานฉันเช้าเสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์


             จากนั้น สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบพระพุทธรูปประจำประชนมวาร หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนกระบะมุขหน้าเตียงพระพิธีธรรม เพื่อสวดพระอภิธรรมชุดแรกของวัน แล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN
 
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จถวายภัตตาหารพระพิธีธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2560 เวลา 16:31:55 แสดงความคิดเห็น