x close

สวยครบครัน หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เป็นประธานเปิด "หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร" ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ครับครัน รวมแนวทางศาสตร์พระราชา เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการวันนี้ (29 เมษายน)

           หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แหล่งเรียนรู้ที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยวานนี้ (28 เมษายน 2560) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

           ทั้งนี้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถูกออกแบบให้มีความโอ่โถง โปร่งสบาย และสามารถรับแสงจากธรรมชาติได้ ตามแนวคิด "แสงแห่งปัญญา" (Wisdom of Light) ในพื้นที่ 4,880 ตารางเมตร โดยมีทั้งหมด 3 ชั้น

           ชั้น 1 "ตามรอยทางของพระราชา ตามรอยแสงแห่งปัญญา" (แสงกับความผ่อนคลาย) เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนองค์ความรู้ครอบคลุมเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์และสังคม นอกจากนี้ยังมีคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เรื่องสุขภาพ อาหาร ห้องฉายภาพยนตร์ และห้องสมุดสำหรับผู้พิการ ประกอบด้วย หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพและโสตทัศน์ต่าง ๆ พร้อมให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไวไฟฟรี รวมถึงเป็นจุดให้บริการยืมและคืนหนังสือ

           ชั้น M (ชั้นลอย) เมื่อเด็กน้อยจะขอตามรอย "แสงแห่งปัญญา" (แสงกับความเพลิดเพลิน) เป็นส่วนที่จัดไว้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นห้องสมุดเด็กปฐมวัยที่รวบรวมหนังสือและสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงความสามารถและการเรียนรู้ตามวัยอีกด้วย


           ชั้น 2 "โลกแซ่ซ้องพระบารมี เจริญไมตรีแห่งมหานคร" (แสงกับความสงบ) รวบรวมเรื่องราวของเมืองหลวงนานาประเทศและหนังสือจากสถานทูตในประเทศไทย หนังสือจากประเทศเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน หนังสือหายาก พร้อมหนังสือสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีห้องค้นคว้า (Study Room) และห้องประชุมอเนกประสงค์อีก 4 ห้อง ไว้ให้บริการ ตลอดจนนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับการอ่าน

           ชั้น 3 "แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา" หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ที่รวบรวมหลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่กรุงเทพมหานครน้อมนำมาปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุม 9 หมวดสำคัญ อันได้แก่ ผังเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ความสะดวกสบายและความปลอดภัย การแพทย์ เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ระบบการศึกษา และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ หนังสือสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร และหนังสือพิเศษที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครทำการพิมพ์ขึ้นเป็นการเฉพาะกิจ


           หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว เลขที่ 39 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดทำการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 08.00-21.00 น. ส่วนวันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น. แต่จะปิดทำการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

           อย่างไรก็ตาม หากบุคคลใดสนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถ โทร.สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-245-4171, 02-282-0680 หรือ Facebook หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Libraryภาพจาก เฟซบุ๊ก หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

ข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สวยครบครัน หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ อัปเดตล่าสุด 29 เมษายน 2560 เวลา 11:17:29 4,495 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP