ย้อนคลิป ในหลวง ร.9 พระราชทานสัมภาษณ์ สิ่งที่ทรงเป็นห่วงที่สุดเกี่ยวกับคนไทย
            ย้อนชมคลิป ในหลวง ร.9 พระราชทานสัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศส ถึงสิ่งที่ทรงเป็นห่วงที่สุดเกี่ยวกับคนไทย และโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ

            เป็นเวลาเนิ่นนานหลายสิบปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อความสุขและความเจริญของชาวไทย โดยมิทรงเหน็ดเหนื่อย ยังทรงมีความห่วงใยประชาชนอยู่เสมอตลอดช่วงเวลาเหล่านั้น ขณะที่ในวันนี้ (13 ตุลาคม 2560) เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประชาชนก็ได้มีการเผยแพร่ภาพ เมื่อครั้งที่พระองค์ท่าน พระราชทานสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส แก่สถานีโทรทัศน์ RTS เมื่อครั้งมีพระชนมพรรษา 33 พรรษา

            โดยใจความตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ ที่ผู้สัมภาษณ์ ได้ถามถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความเป็นห่วงต่อพสกนิกรชาวไทยมากที่สุด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำรัสถึงความห่วยใยในปัญหาด้านสาธารณสุขของเมืองไทย ว่า เรื่องสาธารณสุขเป็นปัญหาระดับโลก และทุกรัฐบาลที่ดีก็ควรจะจัดการเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยพระองค์ทรงเริ่มต้นโครงการรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณสุขมาหลายปีแล้ว เพื่อที่จะสอนให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจวิธีการใช้ชีวิต


ในหลวง ร.9

            นอกจากนี้ พระองค์ยังตรัสถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมายาวนาน แต่เมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตก็มากขึ้น และคนก็มีความต้องการมากขึ้น ดังนั้นผู้คนจึงต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเกษตรกรรมไม่สามารถสร้างรายได้ให้รวดเร็วพอ อุตสาหกรรมคือทางออกเดียวเท่านั้น ประเทศไทยจึงกำลังมุ่งหน้าไปหาอุตสาหกรรม โดยเริ่มมีการทำอุตสาหกรรมมานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในขั้นเริ่มต้น

            ทั้งนี้จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด และทรงพยายามหาหนทางรณรงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวไปข้างหน้า โดยในการพระราชทานสัมภาษณ์ครั้งนั้นยังตรัสถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทยอีกด้วย 

ในหลวง ร.9

ในหลวง ร.9

ภาพและข้อมูลจาก BkBn Easy, Les archives de la RTS
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ย้อนคลิป ในหลวง ร.9 พระราชทานสัมภาษณ์ สิ่งที่ทรงเป็นห่วงที่สุดเกี่ยวกับคนไทย โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 10:15:47 16,398 อ่าน
TOP