x close

เปิดความคิดนักวิทย์รุ่นใหม่แห่ง KVIS และ VISTEC สร้างสรรค์ "วังจันทร์วัลเลย์" สู่ Smart Natural Innovation Platform

         เปิดมุมมองความคิดนักวิทย์รุ่นใหม่ จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ต้นแบบสถาบันการศึกษาจุดกำเนิดนักวิทยาศาสตร์คุณภาพ และมุ่งสร้างงานวิจัยสู่ระดับสากล สนับสนุนทุนการศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัด พร้อมเผยวิสัยทัศน์หัวเรือใหญ่จากสองสถาบัน ผู้กุมกำลังพลเพื่อขับเคลื่อนวงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ ก้าวต่อไปของ “วังจันทร์วัลเลย์” สู่เมืองแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร เรามาหาคำตอบไปด้วยกัน

         หลังลงพื้นที่สำรวจความเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันของอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งผู้เขียนได้เก็บเกี่ยวเรื่องเล่าพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ไปในตอนแรกแล้วนั้น (ตอนที่ 1) เราจะพาไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบทบาทการพัฒนาของกลุ่ม ปตท. กับ “วังจันทร์วัลเลย์” อันเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ โดยมีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นหัวแรงหลักทำหน้าที่ผลิตนักวิทย์คุณภาพสู่ระดับสากล และพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เอาล่ะ ! ได้เวลาออกเดินทางสำรวจเมืองนวัตกรรมแห่งใหม่นี้กันแล้ว

“โรงเรียนกำเนิดวิทย์” แหล่งบ่มเพาะกล้าพันธุ์นักวิทย์รุ่นใหม่

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

บรรยากาศโดยรอบของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

         จุดหมายแรกของวันนี้ เราเดินทางมายัง “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” สถานศึกษาที่ทำหน้าที่บ่มเพาะเมล็ดต้นกล้านักวิทยาศาสตร์วัยเยาว์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เลยถือโอกาสเดินสำรวจดูบริเวณโดยรอบ และขึ้นมายังห้องสมุด เราค่อย ๆ ก้าวเท้าอย่างระวังเพื่อให้เกิดเสียงน้อยที่สุด แต่ด้วยความเงียบของห้องสมุดช่วงใกล้วันปิดเทอม ก็ไม่อาจกลบเสียงฝีเท้าได้สนิท จังหวะนั้นมีสายตาของน้องนักเรียนหนุ่มคนหนึ่งกำลังจับสังเกตการมาเยือนของเรา “รอยยิ้ม” คือสิ่งแรกที่ใช้ทักทายกัน จนมาได้ทราบชื่อภายหลังว่า “น้องภูริ วิรการินทร์”

         น้องภูริเล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งก่อนสอบเข้ามาเรียนที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์นั้น เขาได้รับคำแนะนำมาจากรุ่นพี่เมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบดินทร์เดชา การสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกสอบทั้งหมด 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อสอบผ่านรอบแรกแล้ว จึงจะสามารถสอบรอบที่สองได้ โดยเน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่และการแก้โจทย์ปัญหาที่ไม่เคยพบมาก่อน พร้อมนำแฟ้มสะสมผลงานที่เคยทำไว้ช่วงมัธยมต้น มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

น้องภูริ วิรการินทร์ กำลังนั่งค้นคว้าหาข้อมูลเพลิน ๆ ในห้องสมุด

         ด้วยขั้นตอนการรับนักเรียนที่ค่อนข้างเข้มงวด เพื่อต้องการคัดเอาเด็กที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศเข้ามาศึกษาต่อ ทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อคนเก่งจากหลากหลายสถาบันมารวมตัวกัน สังคมเพื่อนที่นี่จะเป็นอย่างไร

         “พอได้เข้ามาเรียนแล้ว เพื่อนที่นี่แทบจะไม่มีใครมานั่งกั๊กความรู้ใส่กันเลย มีอะไรก็ช่วยกันติว ใครรู้อะไรไม่รู้อะไร เราก็แชร์กัน ช่วยกันคิด ช่วยกันเรียนดีกว่า รวมถึงเรายังมีคุณครูที่คอยเป็นพี่เลี้ยง ดูแลใกล้ชิดกับนักเรียนมาก ๆ” ...น้องภูริกล่าวด้วยน้ำเสียงสนุกปนความสุขอยู่ในที

         โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ในฐานะปราการด่านแรกทำหน้าที่บ่มเพาะความเป็นนักคิดและการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์เป็นผู้อำนวยความสะดวก พร้อมห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ขณะเดียวกันห้องสมุดแห่งนี้ ยังมีสื่อการเรียนรู้ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณภาพสูงและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ช่วยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและทันโลก ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่า ทำไมโรงเรียนกำเนิดวิทย์จึงเป็นมากกว่าสถาบันการศึกษาทั่วไป หากแต่คือความใส่ใจในตัวผู้เรียนไม่แพ้เนื้อหาวิชาการที่ศึกษา

“คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ” นิยามนักวิทย์รุ่นใหม่แห่งโรงเรียนกำเนิดวิทย์

         หลังจากได้พูดคุยกับน้องภูริ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่เรากลับรับรู้ได้ถึงพลังบวกในตัวเขาซึ่งความกล้าคิดและกล้าแสดงออกทางความคิดเห็น ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง มีเวลาค้นหาตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร จึงทำให้บรรยากาศของการเรียนที่นี่ไม่ได้เคร่งเครียดอย่างที่หลายคนเข้าใจ เหล่านี้สอดคล้องกับความตั้งใจของ ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่หวังให้สถาบันแห่งนี้คือสถานที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศ

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์

         “พันธกิจสำคัญที่โรงเรียนให้ความสำคัญมาตลอด คือ การสามารถจัดการศึกษาที่ตอบสังคมได้ เราจะเห็นว่าครูมีบทบาทที่เปลี่ยนไป เรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) และเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ การกระตุ้นให้เด็กรู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร แถมเปิดโอกาสการทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง ตลอดจนเปิดประสบการณ์ต่างประเทศ (International Collaboration) เพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ”

         ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างนักวิทย์คุณภาพตั้งแต่ต้น นำมาซึ่งคำตอบ ว่าทำไมจำนวนนักเรียนต่อชั้นจึงมีไม่มากนัก โดยแต่ละปีจะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพียง 72 คน และแบ่งห้องเรียนเป็น 4 ห้อง ห้องละ 18 คน เท่านั้น อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นทางวิชาการโดยเน้นทักษะการทำวิจัย (Research Skil) และทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) แล้ว สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การเสริมทักษะชีวิต (Life Skill) เช่น การอยู่ร่วมกัน ความรับผิดชอบ โภชนาการ การช่วยเหลือผู้อื่น และตรงต่อเวลา เป็นต้น

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

กิจกรรมช่วงหลังเลิกเรียน ที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) กับบทบาทผู้เจียระไนนักวิทยาศาสตร์คุณภาพ

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

         รั้วอิฐสีขาวสูงตะหง่านเบื้องหน้า ประดับตัวอักษรคำว่า “สถาบันวิทยสิริเมธี” สถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ โดยเน้นการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นงานวิจัยระดับแนวหน้าของโลก เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก ใน 4 สำนักวิชา ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล, สำนักวิชาวิทยาการพลังงาน, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

         นับเป็นโอกาสที่ดี ที่วันนี้เราได้รับเกียรติให้พบกับ ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งก่อนเวลานัดจะมาถึง ได้บังเอิญเจอกับหญิงสาวผู้หนึ่ง ณ ห้องสมุดของสถาบันฯ อันแสนโอ่อ่าเธอกำลังใช้สายตาและนิ้วมือไล่เรียงไปตามชั้นหนังสืออย่างตั้งใจ ใช้เวลาไม่นาน เราเดินเข้าไปทักทาย หวังหาเพื่อนคุยระหว่างรอ เธอชื่อว่า “กมลนาถ อิ่มวิเศษ” หรือ “จ๋า” นิสิตปริญญาเอก จากสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล โดยเธอบอกเล่าที่มาก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาที่นี่ให้เราฟังว่า

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

กมลนาถ อิ่มวิเศษ นิสิตปริญญาเอกแห่งสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล

         “จ๋ารู้จักสถาบันแห่งนี้ จำได้ว่าตอนนั้นเรียนอยู่ปี 3 มีอาจารย์ในคณะมาบอกว่า มีสถาบันอย่างนี้อยู่นะ เป็นหลักสูตรเรียนโทควบเอก และที่สำคัญ เรียนฟรี อยู่ฟรี โดยมีปตท. เป็นผู้สนับสนุน เอาจริง ๆ แล้วพอได้ฟังแบบนี้ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จ๋าจะลองดูกับตัวเลือกนี้”

         นอกเหนือจากการเล่าเรียนเนื้อหาวิชาการเข้มข้นแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ได้รับจากที่นี่ นั่นคือ เธอได้ค้นพบศักยภาพตัวเองในการจัดการและคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เธอเล่าให้ฟังต่อว่า มีนิสิตหลายคนที่เข้ามาช่วงแรก ๆ ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือชีวิตความเป็นอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์และเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญทำให้ฝ่าฝันอุปสรรคต่าง ๆ ผ่านไปได้ โดยก่อนที่เราจะแยกย้ายเธอได้บอกถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ทิ้งท้ายว่า

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

         “สิ่งหนึ่งที่จ๋าตั้งใจจะทำให้ได้เลย คือ การทำให้อาจารย์ที่ปรึกษารู้สึกภาคภูมิใจที่มีเราเป็นลูกศิษย์ และหวังว่างานวิจัยที่จ๋าทำสำเร็จจะนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”

         มาถึงตรงนี้ เราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจ ตลอดจนการวางแผนชีวิตเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น แน่นอนเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก หากแต่เธอพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้แต่เรื่องที่คิดว่ายาก ก็เกิดขึ้นได้ในสถาบันวิทยสิริเมธีแห่งนี้

สร้างเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จด้วยมือ “เรา”

         หลังออกมาจากห้องสมุด เรารีบเดินรุดไปยัง Cafe Amazon อันเป็นสถานที่นัดหมายกับท่านอธิการบดี ภาพแรกที่เห็นเมื่อเข้าไปภายในร้าน คือ บุรุษวัยกลางคนในชุดสูทลำลองกำลังนั่งล้อมวงสนทนากับนักศึกษาหนุ่มสาวอย่างออกรสออกชาติ ไม่นานเขาเหล่านั้นก็เดินจากไป คงเหลือแต่บุรุษผู้มีใบหน้ายิ้มแย้ม ดูใจดี เราทั้งคู่สบตากันและส่งยิ้มไปโดยอัตโนมัติ แต่ใครจะรู้เล่าว่า นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนา ท่าทีเชื้อเชิญอย่างสุภาพ ทำให้รู้สึกได้ถึงความเป็นกันเองในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

         ซึ่งบุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้ คือ ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ในโอกาสนี้เราจึงขออนุญาตถามถึงก้าวต่อไปของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ที่คิด “จะเป็น” และ “กำลังจะเป็น” ท่านอธิการบดีบอกกับเราด้วยถ้อยคำหนักแน่นว่า

         “ภายในปี พ.ศ. 2578 เรามีความตั้งใจที่จะให้สถาบันวิทยสิริเมธี กลายเป็น World Research University ติด 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางของโลกให้ได้ แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะเดินไปถึงเป้าหมาย

         และเรามีความตั้งใจที่จะให้วังจันทร์วัลเลย์ เป็นเสมือน Hub ทางด้านนวัตกรรม ได้แรงบันดาลใจจาก ‘Silicon Valley’ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อยกระดับสถานะประเทศเป็นประเทศรายได้สูง สร้างความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน...ดังนั้น วังจันทร์วัลเลย์ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเอื้อต่อการคิดค้นสร้างสรรค์วิทยาการนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ ในอนาคตอันใกล้นี้ วังจันทร์วัลเลย์จะกลายเป็น “Innovation Hub” ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และกำลังคนของประเทศและภูมิภาค โดยมีกำลังคนจากทั้งสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ”

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

ศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี

          ทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ที่เล็งเห็นความสำคัญในการพยายามยกระดับการศึกษาวิจัยของสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบรับความต้องการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างตรงจุดและใช้งานได้จริง

         ดังนั้น หากจะพูดว่าโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฝัน ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่เกินจริงไปนัก เพราะนอกจากผู้ศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัด ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่หาจากไหนไม่ได้ คือ ทำเลที่ตั้งล้อมรอบด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว้างกว่า 3,500 ไร่ ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมแห่งใหม่ “วังจันทร์วัลเลย์”

ก้าวต่อไปของ “วังจันทร์วัลเลย์” สู่เมืองแห่งอนาคต

         ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมด เราได้รับคำแนะนำจากท่านอธิการบดีให้ไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่น้อยคนจะมีโอกาสสัมผัส นั่นคือ หอชมวิวสูงภายในสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อชมทัศนียภาพสวย ๆ โดยรอบ วังจันทร์วัลเลย์ และมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นกับพื้นที่นี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

ความเขียวขจีภายในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์

         ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือพื้นที่สีเขียวกินอาณาเขตเป็นบริเวณกว้าง หันซ้ายหันขวาก็เจอเข้ากับบอร์ดนิเทศน์ประมาณ 3-4 บอร์ด อธิบายพื้นที่ส่วนต่าง ๆ อันเป็นสถานที่ตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) ในตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรองรับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0  ซึ่งแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ๆ คือ Education Zone โซนซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ Innovation Zone เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม EECi และ Community Zone การพัฒนาพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยและสันทนาการ รวมถึงยังมีพื้นที่บางส่วนกำลังก่อสร้าง
สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์

ภาพมุมหนึ่งของวังจันทร์วัลเลย์ เผยให้เห็นพื้นที่บางส่วนกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน

         เมื่อสายลมเย็นพัดผ่านผิวกาย พอทำให้รู้สึกสบายและผ่อนคลายกับภาพความยิ่งใหญ่ที่ประจักษ์ชัดอยู่เบื้องหน้า สายตาทำงานรับกับสมองลองจินตนาการภาพในอนาคต หากทุกอย่างดำเนินการแล้วเสร็จ "วังจันทร์วัลเลย์" ก็จะกลายเป็นเมืองวิจัยนวัตกรรมในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform อย่างสมบูรณ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่แล้ว ยังช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างองค์ความรู้ พร้อมนำพาประเทศให้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป


ผู้เขียน : สุพัตรา วัฒนวาทิน
ช่างภาพ : พิพัฒน์ สว่างสุข
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เปิดความคิดนักวิทย์รุ่นใหม่แห่ง KVIS และ VISTEC สร้างสรรค์ "วังจันทร์วัลเลย์" สู่ Smart Natural Innovation Platform โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:44:55 19,996 อ่าน
TOP