x close

22 กันยายน วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day)


         วันคาร์ฟรีเดย์ (Car free day) ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญในการลดใช้พลังงาน และหันมารักษ์โลก ซึ่งประวัติ ความเป็นมามีความสำคัญอย่างไร มาอัปเดตกัน

วันคาร์ฟรีเดย์ 

          จากปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันในปี พ.ศ. 2516 ทำให้นักอนุรักษ์ทั่วโลกเริ่มหวั่นเกรงว่าทรัพยากรธรรมชาติสำคัญอย่าง "น้ำมัน" ซึ่งเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของทั่วโลก จะร่อยหรอและหมดจากโลกไปทุกวัน ๆ จนเมื่อเวลาผ่านมาอีกหลายสิบปี จึงได้เกิดหนึ่งแนวคิดในการใช้น้ำมันอย่างประหยัด ด้วยการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว จึงทำให้เกิดการต่อยอดมาเป็นแนวคิดคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) และเกิดเป็นวันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ขึ้นมา

 
Car Free Day

          วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี โดยวันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) จัดขึ้นในหลาย ๆ แห่งทั่วโลกเป็นครั้งแรกในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยมีประชาชนใน 848 เมือง จาก 25 ประเทศทั่วโลก ได้ออกมาร่วมกันรณรงค์ภายใต้โครงการ Car Free Day เพื่อปลุกให้คนตื่นตัว หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ปั่นจักรยาน หรือการเดิน แทนการนั่งรถยนต์ส่วนตัว และคิดวางแผนในการเดินทางมากขึ้น

วันคาร์ฟรีเดย์

          แน่นอนว่าจุดประสงค์ของการรณรงค์ วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) เพื่อจะได้เป็นการลดการใช้น้ำมัน ลดมลภาวะทางอากาศ ลดมลภาวะทางเสียง และเมื่อรถยนต์ในท้องถนนมีน้อยลง ยังสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุได้ ด้วยแนวคิดดี ๆ เช่นนี้จึงทำให้มีหลายประเทศทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ในปีถัด ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

วันคาร์ฟรีเดย์
ภาพจาก : Mrs_ya / Shutterstock.com

          สำหรับประเทศไทย ได้เริ่มรณรงค์กิจกรรม วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อยมา โดยในส่วนกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ของแต่ละจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อรณรงค์ให้คนทิ้งรถไว้ที่บ้าน แล้วออกมาทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนจำนวนมาก

         เช็ก ปฏิทิน 2567 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
22 กันยายน วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) อัปเดตล่าสุด 17 เมษายน 2567 เวลา 15:46:49 54,174 อ่าน
TOP