x close

ศาลปกครองกลางยกคำร้องทักษิณขอคุ้มครองชั่วคราวถอนพาสปอร์ต


          ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำขอ "ทักษิณ" ยื่นระงับยกเลิกหนังสือเดินทาง ที่ กต. ออกคำสั่ง ชี้ ไม่มีเหตุผลเพียงพอ

          วันที่ 11 มกราคม 2559 นายชวลิต ลาภผล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง เจ้าของสำนวน และองค์คณะ มีคำสั่งยกคำขอของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ยื่นขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวเพื่อระงับการยกเลิกหนังสือเดินทาง ในคดีที่ นายทักษิณ ยื่นฟ้อง อธิบดีกรมการกงสุล และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 เรื่อง กระทำการออกคำสั่งโดยมิชอบต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 กรณีที่มีคำสั่ง ยกเลิกหนังสือเดินทาง ของ นายทักษิณ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เหตุจากการสัมภาษณ์ของ นายทักษิณ ซึ่งอ้างว่ามีเนื้อหาบางส่วน ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย ประกอบกับอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับ นายทักษิณ โดย นายทักษิณ มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนหนังสือเดินทาง แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อเดือน กันยายน 2558 ที่ยืนตามคำสั่งเดิม ซึ่งเป็นเหตุให้ นายทักษิณ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้มอบอำนาจให้ทนายความยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

          โดยศาลได้ทำการไต่สวนคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 และได้ตรวจพิจารณาคำฟ้องรวมทั้งคำขอของผู้ฟ้องแล้วเห็นว่า ในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คำสั่งของอธิบดีกรมการกงสุลและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องทั้งสอง ที่ยกเลิกหนังสือเดินทางของ นายทักษิณ ผู้ฟ้อง น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องทั้งสองนำมาเป็นข้ออ้างในการยกเลิกหนังสือเดินทาง ก็เป็นไปตามรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นว่าถ้อยคำสัมภาษณ์ของ นายทักษิณ ผู้ฟ้อง มีเนื้อหาบางส่วนอ้างกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศ

          หากศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองของ ผู้ถูกฟ้องทั้งสอง ก็อาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ หรือบริการสาธารณะได้ กรณีจึงยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้อง จึงให้ยกคำขอของผู้ฟ้อง


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศาลปกครองกลางยกคำร้องทักษิณขอคุ้มครองชั่วคราวถอนพาสปอร์ต อัปเดตล่าสุด 12 มกราคม 2559 เวลา 10:13:03 11,147 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP