x close

โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่

           พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 
           วันที่ 24 กันยายน 2562 วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่คลองบ้านใหม่ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ และประชาชนจิตอาสาต้อนรับ


           การนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเปรมประชากร เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการกําจัดวัชพืชในพื้นที่และการใช้จุลินทรีย์ชีวภาพบําบัดน้ำเสีย โดยมีผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นผู้บรรยาย


           จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ลงเรือท้องแบนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเก็บผักตบชวาในคลองเปรมประชากรและคลองบ้านใหม่ โดยล่องเรือไปทางทิศเหนือ ชมการสาธิตการทํางานของเรือกำจัดผักตบชวา ของกรมชลประทานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการขนส่งวัชพืชจากเรือเก็บผักตบชวาขึ้นบนฝั่ง


           จากนั้นร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเก็บผักตบชวา แล้วล่องเรือลงมาทางทิศใต้ของคลองบ้านใหม่ ดูการสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดูการวางแพลูกบวบป้องกันขยะเข้าใต้ถุนบ้านของราษฎร

           เสร็จแล้วขึ้นจากเรือ เยี่ยมชมโรงครัวพระราชทาน และการรับประทานอาหารของจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. สมควรแก่เวลา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ที่คลองบ้านใหม่ อัปเดตล่าสุด 21 ตุลาคม 2562 เวลา 23:14:11 79,856 อ่าน
TOP