x close

ชี้เป้าวันหยุดปี 2564 ลาเพิ่มวันไหนดีให้ได้หยุดยาว

          ลาต่อเลยได้ไหม...ใครกำลังมองหาจังหวะลาต่อเนื่องยาว ๆ ปีหน้า เราชี้ช่องวันลาเพิ่มปี 2564 มาให้แล้ว

วันหยุด 2564


           จะจองตั๋วเครื่องบินหรือที่พักราคาโปรโมชั่น ก็จำเป็นต้องบุ๊กวันเอาไว้ล่วงหน้าหลาย ๆ เดือน ดังนั้นการวางแผนวันหยุดยาวจึงเป็นเรื่องที่เราควรทำตั้งแต่เนิ่น ๆ ยิ่งวางแผนข้ามปีเลยก็ยิ่งดี งั้นลองเปิดปฏิทินวันหยุดปี 2564 กันหน่อยว่ามีวันไหนบ้างที่เราจะลาเพิ่มอีกนิดให้ได้หยุดยาว ๆ มาดูกันเลย

เดือนมกราคม

          *ช่วงวันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ หยุดยาว 4 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

          **ลาช่วงวันที่ 28, 29, 30 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

          - จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

          - ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

          - เสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

เดือนเมษายน

          เลือกลาได้ 2 ช่วง

          *ช่วงวันจักรี ลาเพิ่ม 1 วัน จะได้หยุดยาว 4 วัน

          - เสาร์ที่ 3 เมษายน 2564

          - อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564

          - จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 6 เมษายน 2564 วันจักรี

          หรือ

          **ช่วงวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ, วันสงกรานต์ ลาเพิ่ม 1 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 10 เมษายน 2564

          - อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

          - จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

          - อังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

          - พุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

          - พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์

          - ศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

          - อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

วันหยุดปี 2564

เดือนพฤษภาคม

          *ช่วงวันวิสาขบูชา

          เลือกลาได้ 3 ช่วง

          *ลาช่วง 24-25 พฤษภาคม ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          **ลาช่วง 27-28 พฤษภาคม ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

          ***ลาช่วงวันที่ 24, 25, 27, 28 พฤษภาคม ลาเพิ่ม 4 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

          - จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา

          - พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน

          *ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ลาเพิ่ม 1 วัน จะได้หยุดยาว 4 วัน

          - พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

          - ศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

          - อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

เดือนกรกฎาคม

          *ช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา, วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ, วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา

          - อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา

          - จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          - อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

          - พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          - พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564


เดือนสิงหาคม

          *ช่วงวันแม่แห่งชาติ ลาเพิ่ม 1 วัน จะได้หยุดยาว 4 วัน

          - พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ

          - ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

เดือนตุลาคม


          *ช่วงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          เลือกลาได้ 3 ช่วง

          *ลาช่วง 11-12 ตุลาคม ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          **ลาช่วง 14-15 ตุลาคม ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

          ***ลาช่วงวันที่ 11, 12, 14, 15 ตุลาคม ลาเพิ่ม 4 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

          - จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          - พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

เดือนธันวาคม

          *ช่วงวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ หยุดยาว 3 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

          **ลาช่วงวันที่ 7, 8, 9 ธันวาคม ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ

          - จันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

          - อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ

          - เสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 2564

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชี้เป้าวันหยุดปี 2564 ลาเพิ่มวันไหนดีให้ได้หยุดยาว อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:48:34 30,740 อ่าน
TOP