x close

กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หลังตั้ง รพ.สนามกองทัพอากาศ


           กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานลายพระหัตถ์ ขอบใจบุคลากรทางการแพทย์ หลังร่วมมือตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ เพื่อสร้างกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจเจ้าหน้าที่

           จากสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังระบาดหนักอีกครั้ง มีผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ 2,000 รายติดต่อกันเกือบ 1 สัปดาห์ และมีสถิติผู้เสียชีวิตแตะหลัก 10 ราย 2 วันติดต่อกัน ด้วยเหตนี้ จึงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย หนึ่งในนั้นคือการตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) บริเวณพื้นที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ 2 (สนามกีฬาจันทรุเบกษา) ขึ้น เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลภูมิพล, กรมแพทย์ทหารอากาศ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

           ล่าสุด วันที่ 28 เมษายน 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับทราบถึงภารกิจจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม พระองค์จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ ขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศทุกคน ที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19

           นอกจากนี้ พระองค์ทรงแนะนำว่า หากมีสิ่งใดที่ขัดข้องหรือขาดแคลน ให้ประสานมายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทำงานด้วยความมีสติ ปลอดจากโรค มีพลังกายและพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยกันทุกคน

           ขณะที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศทุกคน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในครั้งนี้

กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจเจ้าหน้าที่


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หลังตั้ง รพ.สนามกองทัพอากาศ อัปเดตล่าสุด 28 เมษายน 2564 เวลา 14:21:12 6,720 อ่าน
TOP