x close

ศธ. ออกหนังสือ ขอทุกจังหวัดร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ งดงานรื่นเริงปีใหม่

            กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัดร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ งดจัดงานรื่นเริงปีใหม่ 2566


            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.3/21562 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เรื่อง แนวทางการจัดพิธีเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และแนวทางการจัดกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ. 2566

            เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ตามแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นั้น


            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปรดมีบัญชาให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งขอความร่วมมืองดการจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว จึงขอแจ้งแนวทางการจัดพิธีเพื่อถวายพระพร และแนวทางการจัดกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ. 2566 มาเพื่อทราบและดำเนินการ ดังนี้

            1. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะลงนามถวายพระพร ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน หรือสถานที่ที่เหมาะสม
            2. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หรือพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนากับคณะสงฆ์และผู้นำศาสนาทุกศาสนาในจังหวัด สำหรับหน่วยงานในภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้
            3. พิจารณาจัดพิธีทำบุญตักบาตร บริจาคโลหิต หรืออย่างหนึ่งอย่างใด ตามแต่จะเห็นสมควร
            4. พิจารณาจัดพิธีบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อถวายพระพรและถวายเป็นพระราชกุศล
            5. ขอความร่วมมืองดการจัดงานหรือกิจกรรมรื่นเริงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566


            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

            ขอแสดงความนับถือ 

            ลงชื่อ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศธ. ออกหนังสือ ขอทุกจังหวัดร่วมถวายพระพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ งดงานรื่นเริงปีใหม่ อัปเดตล่าสุด 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11:34:17 62,464 อ่าน
TOP