ก้าวแห่งอนาคตของ “VISTEC” มิติใหม่ที่ไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษาระดับโลก

หลายคนอาจรู้จัก “VISTEC” หรือ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ในมุมที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และผลิตนักวิจัยระดับโลก แต่รู้หรือไม่ว่าสถาบันแห่งนี้ล้ำไปไกลกว่านั้นมาก

ในแวดวงด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC ไม่ได้มีบทบาทสำคัญเพียงแค่เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นเรื่องงานวิจัย คิดค้นนวัตกรรม ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เก่ง ๆ ออกมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น แต่ยังมีส่วนในการผลักดันผลงานวิจัยต่าง ๆ สู่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่ใช้งานได้จริง เกิดเป็นธุรกิจสตาร์ตอัปด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมาย และที่สำคัญยังเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนบริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีให้เติบโตและเฉิดฉายในระดับโลกด้วย

Vistec

จาก VISTEC สู่ VISUP ผู้ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริง

Vistec

ภาพจาก : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิสอัพ จำกัด (VISUP Company Limited) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มีหน้าที่ในการบ่มเพาะผลักดันให้เกิดบริษัทสตาร์ตอัปยุคใหม่ด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) เป็นผู้นำในการระดมทุนเพื่อนำมาลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีตามที่สถาบันต้องการ หาช่องทางต่อยอดงานวิจัยของสถาบันสู่ธุรกิจ ให้เป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมและนักลงทุน โดยปัจจุบันมีโครงการที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลแล้ว 3 บริษัท ดังนี้

นวัตกรรม

VISAI : ผู้ให้บริการเทคโนโลยี AI ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจ

บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด (VISAI)  ผลิตภัณฑ์หลักคือ การเป็นผู้ให้บริการพัฒนาแพลตฟอร์มและความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณภาพสูง สำหรับองค์กร ธุรกิจเล็ก-ใหญ่ ภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป เสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงโซลูชั่นจาก AI คุณภาพสูง มีเครื่องมือที่เหมาะสม และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ ผ่าน 3 บริการ ดังนี้

บริการของ VISAI

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก VISAI.ai

AI Solutions บริการให้คำปรึกษาการพัฒนา AI สำหรับพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ของธุรกิจแบบครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ช่วยวิเคราะห์และออกแบบให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจ แม่นยำและคุณภาพสูง ซึ่งมี AI Model มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประมวลภาษา รูปภาพ ข้อความ เสียง ข้อมูลตาราง วิเคราะห์อารมณ์ แปลภาษา คาดการณ์ข้อมูลในอนาคต ฯลฯ 

AI Cloud Platform บริการเทคโนโลยี AI Model บนคลาวด์แบบสำเร็จรูป หรือเลือกปรับแต่งได้ ทำให้ธุรกิจใช้ AI ได้ โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเอง

AI Training บริการจัดอบรมคอร์สเรียน AI และ Data Science ให้กับองค์กรหรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถปรับหลักสูตรการเรียนได้ตามต้องการ

SensAI : ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้งานด้านสุขภาพและการแพทย์

บริษัท เซนส์ เอไอ จำกัด (SensAI) เป็นบริษัทที่แยกออกมาจากทีมวิจัย Interface ในสถาบันวิทยสิริเมธี ก่อตั้งในปี 2566 เน้นการวิจัยและพัฒนาระบบ AI เพื่องานด้านสุขภาพและการแพทย์ พัฒนาระบบนำเซ็นเซอร์สวมใส่มาประกอบกับ AI ใช้ติดตามและตรวจหาโรคต่าง ๆ เบื้องต้น โดยผลิตภัณฑ์เด่นคือ B-Sense ผลิตภัณฑ์ AI ที่สามารถประเมินค่าอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ และตรวจจับความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ

ผลิตภัณฑ์ B-Sense

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก SensAI

Cleantech and Beyond : ฉลากวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล DTI

Cleantech and Beyond เป็นบริษัท Deeptech Startup ที่นำงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์จากสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล (MSE) สถาบันวิทยสิริเมธี พัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวัสดุขั้นสูงที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ มีผลิตภัณฑ์เด่นคือ “DTI” หรือฉลากวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล (Digital Temperature Indicator) ที่ทำงานได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ สามารถวัดอุณหภูมิขีดจำกัดพร้อมมีความจำในตัว และสื่อสารไร้สายผ่านระบบ RFID หรือ NFC ปัจจุบันผลิตภัณฑ์จำหน่ายและใช้งานแล้วในงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องกลว่ามีความร้อนสูงหรือไม่ และกำลังขยายตลาดสู่การติดตามอุณหภูมิในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้าสำหรับสิ่งของที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เช่น ยา เวชภัณฑ์ ถุงเลือด เครื่องสำอาง หรืออาหารมูลค่าสูง

เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวทันยุคดิจิทัล ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า “สถาบันวิทยสิริเมธี” นอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัยคุณภาพแล้ว ยังเป็นกำลังหลักในการผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้งานได้จริง และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ก้าวแห่งอนาคตของ “VISTEC” มิติใหม่ที่ไม่ใช่แค่สถาบันการศึกษาระดับโลก อัปเดตล่าสุด 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09:11:15 5,194 อ่าน
TOP