x close

ดิจิทัลวอลเล็ต มีสลากออมทรัพย์ SSF RMF รวมกับเงินฝากเกิน 5 แสน ยังได้ 1 หมื่นไหม

          ดิจิทัลวอลเล็ต มีสลากออมทรัพย์ SSF RMF รวมกับเงินฝากเกิน 5 แสน แบบนี้ยังได้เงิน 10,000 บาทไหม หลังรัฐประกาศเกณฑ์ใหม่ล่าสุด วันที่เริ่มนับเงิน

          โครงการดิจิทัลวอลเล็ต มีการประกาศ 3 คุณสมบัติสำคัญของคนที่ได้เงิน 10,000 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัปเดตสุด ณ เวลานี้ โดยเฉพาะเรื่องวันที่นับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท เริ่มตั้งแต่เมื่อไรกันแน่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 หลักการสำคัญของคนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนดิจิทัล วอลเล็ต มีทั้งหมด 3 ข้อดังนี้


          - ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

          - ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปี ในปีภาษี 2566

          - มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท นับยอดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567คำถามสำคัญในเรื่องเงินฝาก

          สิ่งหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือ ถ้ามีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท แต่มูลค่าทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น สลากออมทรัพย์ กองทุน หุ้น เมื่อรวมกับเงินฝากแล้วมีมูลค่ารวมเกิน 5 แสนบาท แบบนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับดิจิทัลวอลเล็ต ไหม

          เรื่องนี้ ทางกระทรวงการคลังยืนยันว่า สลากออมทรัพย์ SSF RMF กองทุน หุ้น ไม่ถูกนับรวมในบัญชีเงินฝาก สิ่งที่จะนับมีเพียงเงินฝากกระแสรายวัน, เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ, บัตรออมทรัพย์, ใบรับเงินฝาก เท่านั้น


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดิจิทัลวอลเล็ต มีสลากออมทรัพย์ SSF RMF รวมกับเงินฝากเกิน 5 แสน ยังได้ 1 หมื่นไหม อัปเดตล่าสุด 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:05:33 15,654 อ่าน
TOP