เปิดสถิติตอบข้อสงสัย...ทำไมวันนี้กรุงเทพฯ รถติดหนักกว่าเดิม


กทม. รถติด


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

            ปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งที่อยู่คู่คนกรุงเทพมหานครมานานเห็นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากปัญหา "รถติด" ที่นับวันจะยิ่งสาหัสขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากในรอบปีที่ผ่านมา เราใช้เวลาอยู่บนท้องถนนนานขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะหากวันไหนฝนตกจนน้ำท่วมขัง หรือตรงกับเช้าวันจันทร์ หรือเย็นวันศุกร์สิ้นเดือน การจราจรมีสิทธิ์ถึงขั้นอัมพาต และด้วยปัญหาลักษณะนี้เอง ก็ไม่น่าแปลกใจที่เมื่อเดือนกันยายน 2555 สำนักข่าวบีบีซี ของอังกฤษ ถึงกับยกให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลก

            ถ้าหากถามว่า "อะไรคือสาเหตุที่ทำให้รถติดเพิ่มขึ้น?" คำตอบหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือเป็นผลพวงจากโครงการรถยนต์คันแรกที่กระตุ้นให้คนควักเงินซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาใช้นั่นเอง ขณะที่สภาพถนนยังเท่าเดิม นอกจากนี้ การที่ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนหนึ่งยังขาดระเบียบวินัยในการใช้ถนน ขับไม่คล่อง และไม่เคารพกฎหมายจราจร ก็ทำให้ปัญหารถติดแทบจะไม่เคยบรรเทาเบาบางลงจากเมืองหลวงของประเทศไทยเลย

            พูดถึงปริมาณรถยนต์แล้ว เรารู้กันหรือไม่ว่า ปัจจุบันมีรถยนต์วิ่งอยู่บนท้องถนนในเมืองกรุงเพิ่มขึ้นจากในอดีตมากขนาดไหน ลองมาดูสถิติรถยนต์จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานคร ต่อไปนี้

            จากสถิติ 6 ปีย้อนหลังของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ทุก ๆ ปี (ยกเว้นปี 2552) ในกรุงเทพมหานครจะมีรถยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น โดยเราจะลองมาดูเฉพาะสถิติของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ซึ่งเป็นประเภทของรถยนต์ที่มีคนจดทะเบียนมากที่สุด

            ปี 2550 มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 175,122 คัน
            ปี 2551 มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 190,057 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็น 8.52%
            ปี 2552 มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 172,892 คัน ลดลงจากปี 2551 คิดเป็น 9.03%
            ปี 2553 มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 255,132 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็น 47.56%
            ปี 2554 มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 286,590 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็น 12.33%
            ปี 2555 มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่ จำนวน 451,651 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 57.59%

            ส่วนในปี 2556 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครแล้วถึง 320,997 คัน หากเทียบกับช่วง 7 เดือนแรกของปี 2555 ที่มีเพียง 217,651 คัน เท่ากับว่าใน 7 เดือนแรกของปี 2556 มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่มากกว่าเดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2555 ถึง 103,346 คัน หรือคิดเป็น 47.4% โดยปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างพุ่งพรวดในช่วงปี 2555-2556 ก็เป็นผลมาจากโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลนั่นเอง

            และหากลองเทียบระหว่างปี 2550 กับปี 2555 แล้ว จะเห็นได้ชัดว่าในปี 2555 นี้ มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่จดทะเบียนใหม่ออกสู่ท้องถนนกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นกว่าปี 2550 ถึง 158% เลยทีเดียว นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดขึ้น

            อย่างไรก็ตาม นอกจากรถยนต์จดทะเบียนใหม่แล้ว ยังมีรถประเภทอื่น ๆ ที่วิ่งในท้องถนนกรุงเทพมหานครเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ดังนั้น เราต้องมาดูสถิติรถจดทะเบียนสะสมของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2550-2555 ซึ่งรวมรถทุกประเภทเอาไว้ด้วย

            ปี 2550 มีรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร 5,715,078 คัน  
            ปี 2551 มีรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร 5,911,696 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 196,618 คัน คิดเป็น 3.44% 
            ปี 2552 มีรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร 6,103,713 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 192,017 คัน คิดเป็น 3.24%
            ปี 2553 มีรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร 6,444,631 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 340,918 คัน คิดเป็น 5.58%
            ปี 2554 มีรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร 6,849,213 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 404,582 คัน คิดเป็น 6.27%
            ปี 2555 มีรถจดทะเบียนสะสมในกรุงเทพมหานคร 7,523,381 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 674,168 คัน คิดเป็น 9.84%

            ส่วนปี 2556 นับจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 พบว่ามีรถจดทะเบียนสะสมทุกประเภทในกรุงเทพมหานครแล้วถึง 8,004,127 คัน โดยในจำนวนนี้เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ถึง 3,248,350 คัน

            ถ้ามองเฉพาะตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์ หลายคนอาจคิดว่าดู ๆ แล้วในช่วง 5 ปีหลังก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไร เฉลี่ยเพียง 5.67% เท่านั้น แต่ถ้าพิจารณาที่จำนวน จะเห็นว่า 5 ปีหลังมานี้ มีรถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 361,660 คันเลยทีเดียว ถือเป็นตัวเลขที่สูงไม่ใช่เล่น หากเทียบกับข้อมูลจากสำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานกรุงเทพมหานคร ที่บอกว่า ถนนในกรุงเทพมหานครที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1.6 ล้านคันเท่านั้น

            ในเมื่อจำนวนรถยนต์บนท้องถนนมีมากกว่าพื้นถนนที่วิ่งได้ก็มิต้องแปลกใจที่ชาวกรุงจะเผชิญกับสภาพรถติด และจะยิ่งติดขัดสาหัสมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังข้อมูลที่ สนข. รวบรวมไว้ว่า ในเดือนกรกฎาคม 2550 ความเร็วรถเฉลี่ยในกรุงเทพฯ ในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า อยู่ที่ 18.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อมาถึงเดือนกรกฎาคม 2555 ความเร็วลดลงเหลือ 17.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่ากับวิ่งช้าลง 5.29% ขณะที่ความเร็วรถเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเย็น ปี 2550 อยู่ที่ 26 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในปี 2555 เหลือเพียง 21.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่ากับวิ่งช้าลง 16.92%

            เห็นสถิติแบบนี้แล้ว ชาวกรุงก็คงได้แต่ปลง เพราะแม้จะมีการตัดถนนเพิ่ม สร้างทางด่วน เพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า แต่ดูเหมือนว่าปัญหารถติดก็ยังคงเป็นปัญหาโลกแตกคู่ชาวกรุงที่แก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้เสียที


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, กรมการขนส่งทางบก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดสถิติตอบข้อสงสัย...ทำไมวันนี้กรุงเทพฯ รถติดหนักกว่าเดิม โพสต์เมื่อ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 11:29:24 18,790 อ่าน
TOP