แอพแรกที่คุณเลือก

พระโคเสี่ยงทายกินข้าว - ข้าวโพด - หญ้า

สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

          วันนี้ (10 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ. 2550 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพระราชพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 7.30 น. ฤกษ์พิธีไถหว่านเวลา 8.39-9.19 น. ซึ่งจะเริ่มไถดะโดยรี 3 รอบ ขวาง 3 รอบ และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และธัญพืชต่างๆ

          สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาในปีนี้ คือ นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ พระโคแรกนาขวัญ ได้แก่ พระโคเทิด พระโคทูน และพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคโรจน์ พระโคเลิศ 

          สำหรับ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ พระโคเสี่ยงทายกินข้าวและข้าวโพด โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และพระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

          ส่วนพระยาแรกนา หยิบได้ผ้าสำหรับนุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่าปีนี้ น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

          สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. ของทุกๆ ปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งประเพณีนี้ถือปฏิบัติตั้งแต่อดีตกาล โดยมุ่งหวังให้เป็นสิริมงคลแก่ฤดูกาลเพาะปลูกใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 "พระบรม" เสด็จองค์ประธาน ประกอบพระราชพิธีพืชมงคล
 พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


ข้อมูลจาก
  

พระโคเสี่ยงทายกินข้าว - ข้าวโพด - หญ้า โพสต์เมื่อ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 00:00:00 4,223 อ่าน แสดงความคิดเห็น