แอพแรกที่คุณเลือก

ผู้สูงอายุเฮ! ขนส่งลดค่าโดยสาร 50%

          ที่กระทรวงคมนาคม วันที่ 3 ก.ค. เมื่อเวลา 16.00 น. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมขสมก. ลดหย่อนค่าโดยสารให้กับผู้สูงอายุ 50% ตลอด 24 ชม. มีผลบังคับในวันที่ 9 ก.ค. นี้ จากเดิมที่การลดหย่อนค่าโดยสาร 50% เฉพาะในช่วงเวลา 09.30-15.00 น. เท่านั้น

          ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครและจากหลายหน่วยงานให้พิจารณายกเลิกการกำหนดช่วงเวลาลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ เนื่องจากเกิดปัญหาข้อโต้แย้งการจัดเก็บค่าโดยสารระหว่างผู้สูงอายุและพนักงานจัดเก็บค่าโดยสารที่เดินทางก่อนและหลังในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้ขสมก.และรถร่วม ขสมก. กำหนดสิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร สำหรับผู้สูงอายุไว้ด้านหลังตารางค่าโดยสาร โดยผู้สูงอายุที่ลดหย่อนค่าโดยสารได้นั้นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเก็บเงิน

          สำหรับตัวเลขผู้สูงอายุที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นมีประมาณ 593,988 คน คิดเป็นสัดส่วน 10.42% ของประชากรทั้งหมดในเขต กรุงเทพมหานคร โดยประมาณการว่าจะมีผู้สูงอายุใช้บริการรถโดยสารประจำทางขสมก.ที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปีทั้งหมด 356,399 คน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.9% ทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพฯมีประมาณเดือนละ 210 คนเท่านั้น

          นายพิเณศวร์ พัวพัฒนกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวว่าสมก.ระบุไม่ได้ว่าการลดหย่อนค่าโดยสารให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ทำให้ขสมก.สูญเสียรายได้เท่าไร เนื่องจากไม่ได้มีการประเมินตัวเลขไว้ แต่เชื่อว่าจะกระทบต่อรายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้สูงอายุทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินไว้มาก ดังนั้นการลดหย่อนค่าโดยสารถือว่ามีความเหมาะสม ซึ่งประชาชนที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดถ้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ หรืออยู่อาศัยที่กรุงเทพฯ ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเช่นกันเพียงแต่โชว์บัตรประจำประชาชนให้พนักงานเก็บเงิน เพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่ได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร 50% ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

         

ผู้สูงอายุเฮ! ขนส่งลดค่าโดยสาร 50% โพสต์เมื่อ 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 00:00:00 1,949 อ่าน แสดงความคิดเห็น