แอพแรกที่คุณเลือก

สาธารณสุข จับตา 7 โรคร้าย คุกคามคนไทยปี 51

            โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรค ที่คุกคาม สุขภาพ คนไทยปี 51 มี โรคติดต่อ หรือ โรคไม่ติดต่อ โรคอะไรบ้าง ข่าว สุขภาพ รายงานจากกระทรวงสาธารณสุข ที่นี่


ตรวจโรค


            นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในปี 2551 แนวโน้มการเกิดโรคระบาด อาจจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่า มีโรคที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 3 กลุ่ม คือ โรคติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำ กลุ่มโรคอาศัยพาหะ และกลุ่มโรคติดต่อทางเดินหายใจ

             ในส่วนของโรคติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำ ที่น่าเป็นห่วง คือ อหิวาตกโรค ที่ในปีที่ผ่านมาถือว่ามีการแพร่ระบาดของโรคที่รุนแรง และเกิดระบาดผิดปกติอย่างมากในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งแพร่ระบาดพร้อมกัน 20 จังหวัด ตั้งแต่บริเวณภาคกลางไปจนถึงภาคอีสาน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการกินของคนในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต 

            ทั้งนี้ จากการสอบสวนอหิวาตกโรคพบว่า สาเหตุเกิดจากหอยแครง ที่ชาวบ้านนิยมกินแบบสุกๆ ดิบๆ รวมถึงหอย 2 ฝาอื่นๆ ที่เป็นแหล่งเชื้อโรค ทั้งอหิวาต์ ตับอักเสบเอ ซึ่งเมื่อลงไปดูยังฟาร์มเลี้ยงหอย พบว่าเกิดจากการมีระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดี มีส้วมตั้งอยู่บริเวณที่เลี้ยงหอย เมื่อผู้ที่มีเชื้ออหิวาต์ถ่ายลงน้ำ ทำให้เชื้อไปเกาะที่แพลงตอนซึ่งเป็นอาหารหอยแครง และเมื่อคนกินหอยแครงที่ปรุงไม่สุกทำให้เชื้ออหิวาต์ แพร่สู่คน ทั้งนี้ การป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีที่ดีที่สุด คือการเลิกกินดิบ และปรุงอาหารให้สุกที่สุด เพื่อความปลอดภัย 

            ผอ.สำนักระบาดวิทยากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังอีกหลายโรค อาทิ โรคบิด เนื่องจากได้รับรายงานเหตุการณ์จากประเทศเดนมาร์ก โดยมีผู้ป่วยด้วยอาการปวดท้องนำส่งโรงพยาบาลกว่าร้อยคน หลังกินข้าวโพดอ่อนที่นำเข้าจากไทย หลังสอบสวนโรคก็พบว่า เกิดจากขั้นตอนการแกะเปลือกข้าวโพดและคัดขนาดส่งโรงงาน ซึ่งทำโดยชาวบ้าน เนื่องจากมีสุขาภิบาลที่ไม่ดีพอ เพราะมีส้วมตั้งอยู่ใกล้ นอกจากนี้ยังมีโรคสเตปโตค็อกคัส ซูอีส โรคที่เกิดจากพฤติกรรมกินหมูดิบ เช่น ลาบ หลู้ ที่นำเลือดหมูสดๆ มาราดก่อนกิน ทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยตรง 

            ส่วนการเฝ้าระวังในกลุ่มโรคอาศัยพาหะ โดยเฉพาะไข้เลือดออก พบว่าเป็นปัญหาในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีโรคริสมาเนีย ซิส ซึ่งมีการรายงานผู้ป่วยโรคริสมาเนียถึง 3 รายแล้ว เสียชีวิต 1 ราย ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทยขณะนี้ ส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น โรคมือเท้าปาก รวมทั้งโรคไข้หวัดนก และซาร์สด้วย
 
 


ข้อมูลและภาพประกอบจาก

สาธารณสุข จับตา 7 โรคร้าย คุกคามคนไทยปี 51 โพสต์เมื่อ 10 มกราคม 2551 เวลา 00:00:00 11,504 อ่าน แสดงความคิดเห็น