แอพแรกที่คุณเลือก

สหรัฐอเมริการะบุ ประเทศไทยคือ แหล่งค้ามนุษย์            สหรัฐอเมริการะบุไทยเป็นต้นทาง ปลายทางขบวนค้าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กเพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ และบังคับใช้แรงงาน นอกจากนี้ช่องว่างทางเศรษฐกิจก็เป็นแรงผลักดันในเด็ก สตรีและผู้ชายค้าประเวณีมากขึ้น

            ในรายงานสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ที่เผยแพร่โดยสำนักงานประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2550 ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง สำหรับการค้าผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กเพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศและบังคับใช้แรงงาน

            นอกจากนี้ช่องว่างทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผลักดันให้คนต่างชาติจำนวนมาก เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พ่อค้ามนุษย์บังคับ หรือหลอกลวงแรงงานต่างชาติ ที่ไม่มีเอกสารประจำตัวเหล่านี้มาใช้แรงงาน หรือแสวงประโยชน์ทางเพศ โดยผู้หญิงและเด็กชาวพม่า กัมพูชา ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และอุซเบกิสถานถูกนำมาขายให้ธุรกิจทางเพศในไทย

             มีผู้หญิงและเด็กหญิงชาวพม่า กัมพูชา และเวียดนามจำนวนหนึ่งที่ เดินทางผ่านชายแดนทางใต้ของไทยเข้ามาเลเซียเพื่อค้าประเวณีในมาเลเซีย ส่วนใหญ่ที่เมืองยะโฮร์ บาห์รู ตรงข้ามกับสิงคโปร์ ซึ่งการที่ผู้หญิงและเด็กหญิงชาวเขาในภาคเหนือของไทยไม่ได้รับสัญชาติไทย ทำให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ง่ายขึ้น และทำให้การส่งตัวกลับประเทศล่าช้าเนื่องจากไม่มีสัญชาติ นอกจากนี้การแพร่หลายของธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อบริการทางเพศในประเทศไทยมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการค้ามนุษย์ เพื่อนำมาแสวงประโยชน์ทางเพศด้วย

ข้อมูลและภาพประกอบจาก

สหรัฐอเมริการะบุ ประเทศไทยคือ แหล่งค้ามนุษย์ โพสต์เมื่อ 13 มีนาคม 2551 เวลา 00:00:00 11,860 อ่าน แสดงความคิดเห็น