HILIGHT NEWS

ผลเลือกตั้ง ส.ส. 29 เขต 100% อย่างไม่เป็นทางการ

 


ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 29 เขต 100% อย่างไม่เป็นทางการ ทุกจังหวัด พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20ที่นั่ง

          ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 29 เขต พรรคร่วมรัฐบาลกวาด 20 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 7 ที่นั่ง ชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง เพื่อแผ่นดิน 3 ที่นั่ง พรรคฝ่ายค้านได้ไปแค่ 9 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทย 5 ที่นั่ง พรรคประชาราช 4 ที่นั่ง

          คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)กลาง จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 22 จังหวัด 26 เขตเลือกตั้ง รวม 29 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมือง 3 พรรค ประกอบด้วย พรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทำให้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส.ต้องพ้นจากตำแหน่งไป ประกอบด้วย ลำปาง เขต 1, ลำพูน เขต 1, นครพนม เขต 1, อุดรธานี เขต 2 มหาสารคาม เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 2, อุบลราชธานี เขต 2, ศรีสะเกษ เขต 1 และเขต 2, บุรีรัมย์ เขต 2 และเขต 4, สระบุรี เขต 2, ลพบุรี เขต 1, อุทัยธานี เขต 1, สุพรรณบุรี เขต 1 และเขต 2, นครปฐม เขต 1, ราชบุรี เขต 1, สมุทรปราการ เขต 1, ฉะเชิงเทรา เขต 1, อ่างทอง เขต 1 และกรุงเทพมหานคร เขต 10

          ทั้งนี้ เวลา 19.37 น. นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขตเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วย 4 เขต คือ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ บานขุนเทียน และบางบอน ปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 164,858 คน คิดเป็น 50.92% บัตรดี 143,107 ใบ บัตรเสีย 9,292 ใบ ไม่ลงคะแนน 12,459 ใบ 


สำหรับผลการนับคะแนนที่ครบทุกหน่วย 100%แล้ว แต่ยังไม่ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร 1 ที่นั่ง  

 กทม. เขต 10 

          หมายเลข 3 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 78,664 คะแนน คิดเป็น 54.97%  รองลงมาคือ  หมายเลข 1  นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ จากพรรคเพื่อไทย ได้ 57,105 คะแนน คิดเป็น 39.90% หมายเลข 2 นายถนอมศักดิ์ นวลเศรษฐ จากพรรคสาธารณชน ได้ 6,195 คะแนน คิดเป็น 4.33% หมายเลข 4 นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม จากพรรคประชากรไทย ได้ 591 คิดเป็น 0.41% และอันดับ 5 หมายเลข 5 นายอนุสรณ์ สมอ่อน จากพรรคความหวังใหม่ ได้ 552 คิดเป็น 0.39%

ภาคใต้ 1 ที่นั่ง

 นราธิวาส เขต 2 

          นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน 

ภาคเหนือ (2 ที่นั่ง)

 ลำปาง เขต 1

          นายสมโภช  สายเทพ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 109,546 คะแนน เฉือนชนะนายมัธยม นิภาเกษม ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 105,609 คะแนน 

 ลำพูน เขต 1

          นายขยัน วิพรหมชัย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และส.จ.ลำพูน ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 97,107 คะแนน เฉือนชนะนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ประธานที่ปรึกษากลุ่มคนเสื้อแดง"รักเชียงใหม่ 51" ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 88,145 คะแนน 

ภาคอีสาน (10 ที่นั่ง)

 นครพนม เขต 1

          นายสุริยา พรหมดี ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 48,083 เฉือนชนะ น.ส.สุมาลี พูลศิริกุล ผู้สมัครพรรคเพื่อเแผ่นดิน ได้ 46,876 คะแนน

 บุรีรัมย์ เขต 2

          นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ผู้สมัครพรรคประชาราช หลานนายทรงศักดิ์ ทองศรี อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 84,673 คะแนน ทิ้งห่างนายจำรัส เวียงสงค์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 41,903 คะแนน 

 บุรีรัมย์ เขต 4 

          นายพีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ อดีตส.ส.ไทยรักไทย 2 สมัย ซึ่งคราวนี้ลงสมัครในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน ที่มี"กลุ่มเพื่อนเนวิน"หนุนหลัง ได้ 66180 คะแนน ทิ้งห่างนางเจติยา เลี้ยงผ่องพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ภรรยานายปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธ์ อดีตส.ส.บุรีมย์หลายสมัย และกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 55,524 คะแนน 

 ศรีสะเกษ เขต 1

          นายสุตา พรมดวง ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 72,693 คะแนน เฉือนชนะนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา มารดาของนายสิริพงศ์  อดีตส.ส.ศรีสะเกษ กรรมการบริหารพรรคชาติไทย ได้ 64,687 คะแนน  

 ศรีสะเกษ เขต 2 

          น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช ได้ 84,346 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งสำคัญ นางมาลินี อินฉัตร พรรครวมใจชาติพัฒนา อดีตส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 บุตรสาวของนางสุนีย์ อินฉัตร อดีตส.ว.ศรีสะเกษ ได้ 76,603 คะแนน

 ร้อยเอ็ด เขต 2 

          นายปิยะรัช หมื่นแสน ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย เพื่อนสนิทของนายนิสิต สินธุไพร อดีตส.ส.พรรคพลังประชาชน ได้ 115,944 คะแนน ทิ้งห่างนางรัชนี พลซื่อ ผู้นสมัครพรรคเพื่อแผ่นดินภรรยานายเอกภาพ พลซื่อ ได้ 68,839 คะแนน

 มหาสารคาม เขต 1 

          นายขจิตร ชัยนิคม ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย อดีตส.ส.อุดรธานี 3 สมัย ข้ามจังหวัดมาคว้าเก้าอี้ไปครอง โดยได้ 83,251 คะแนน เฉือนชนะนางกุสุมารวตี ศิริโกมุท พรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตส.ส.เจ้าถิ่นตัวเต็งกับคู่แข่งสำคัญคือนายอภิราช บรรณารักษ์ ผู้สมัครพรรคประชาราช ที่ได้คะแนน 57,816 และ 52,716 ตามลำดับ

 อุดรธานี เขต 2 

          อันดับ 1 นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 86,763 คะแนน ดร.ณัฐกมล นนทะโชติ พรรคเพื่อแผ่นดิน มีคะแนน 71,169 คะแนน มาเป็นอันดับ 2  นายบุญจันทร์ โมทะภัตร์ พรรคสาธารณชน มีคะแนน 3,269 คะแนนตามมาอยู่ห่างๆ

 อุบลราชธานี เขต 2 

          นายอุดร ทองประเสริฐ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 85,122 คะแนน ทิ้งห่างนายสุขุมรัฏฐ์ สาริบุตร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 52,950 คะแนน  

 อุบลราชธานี เขต 3

           นางอุดร จินตะเวช ผู้สมัครพรรคชาตไทยพัฒนา ได้ 92,114 คะแนน เฉือนชนะนายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 74,189 คะแนน

ภาคกลาง (15 ที่นั่ง)

 สมุทรปราการ เขต 1

          น.ส.สรชา วีรชาติวัฒนา ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 80,890 คะแนน เฉือนชนะนางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 61,247 คะแนน 

 สระบุรี เขต 2

          นายองอาจ วงษ์ประยูร ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 79,567 คะแนน ทิ้งห่างนายตระกูล จันทร์แจ่มใจ พรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 10,633 คะแนน


 ปทุมธานี เขต 1

          นางชนากานต์ ยืนยง ผู้สมัครพรรคประชาราช 86,453 คะแนน   

 ฉะเชิงเทรา เขต 1 

          นายณัชพล ตันเจริญ ผู้สมัครพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ 52,192 คะแนน ทิ้งห่างนายสิครินทร์ จันทรศร ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ 42,013 คะแนน ซึ่งถือว่านายณัชพลได้รับชัยชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อย่างไม่เป็นทางการด้วยวัยเพียง 26 ปี

 อุทัยธานี เขต 1 

          นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 84,940 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายกุลเดช พัวพัฒนกุล ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้เพียง 31,878 คะแนน

 ลพบุรี เขต 1 

          น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิชย์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 104,959 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งคือนายประสงค์ สอนมานะ พรรคเพื่อไทย ได้เพียง 41,352 คะแนน

 สุพรรณบุรี ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ทิ้งคู่แข่งหายห่วงกวาดเรียบ 5 เก้าอี้ 

          - เขต 1 ประกอบด้วย นายนพดล มาตรศรี นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ และนายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง  ได้ 153,789 คะแนน 148,016 คะแนน และ144,829 คะแนนตามลำดับ 

          - เขต 2 ประกอบด้วย น.ส.พัชรี โพธสุธน ได้ 111,354 คะแนน และนายเจรจา เที่ยงธรรม ได้105,972 คะแนน

 อ่างทอง เขต 1 

          นายภคิน ปริศนานันทกุล ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ลูกชายนายสมศักดิ์ ปริศนานันกุล ได้ 60,693 คะแนน ทิ้งห่างน.ส.พ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย คู่แข่งคนสำคัญจากพรรคเพื่อไทย ได้ 32,006 คะแนน

 นครปฐม เขต 1 

          นายมารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์ 104,490 คะแนน

 สิงห์บุรี เขต 1 

          นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 48,539 คะแนน

 นราธิวาส เขต 2

          นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 47,132 คะแนน ทิ้งห่างนายอับดุลอาซิ หามะ ผู้สมัครพรรคประชาราช ได้ 28,408 คะแนน 

 ราชบุรี หมายเลข 1

          นายยศศักดิ์  ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์  ได้คะแนนสูงสุด 148,373 คะแนน และ หมายลข 2 นายเดชา ตุลาธาร พรรคเพื่อไทย ได้ 37,834 คะแนน

---------------------------------------------------------------


การเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่าง 

          ด้วยศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้มีการยุบพรรคการเมืองจำนวน 3 พรรค คือ พรรคชาติไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ทำให้ ส.ส. ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิจึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 29 คน 26 เขตเลือกตั้ง ใน 22 จังหวัด ซึ่งกกต.ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 ดังนี้ 

          1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 10 เขตราษฎร์บูรณะ, เขตทุ่งครุ, เขตบางขุนเทียน, เขตบางบอน 

          2. จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว, อำเภอคลองเขื่อน, อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต, อำเภอเมือง - เฉพาะตำบลบางแก้ว, ตำบลบางขวัญ, ตำบลท่าไข่, ตำบลบ้านใหม่ และตำบลคลองจุกกระเฌอ 

          3. จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองนครปฐม, อำเภอกำแพงแสน, อำเภอนครชัยศรี 

          4. จังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอท่าอุเทน, อำเภอศรีสงคราม,อำเภอนาทม, อำเภอบ้านแพง, อำเภอเมืองนครพนม (ยกเว้นตำบลวังตามัว), อำเภอนาหว้า (ยกเว้นตำบลนาหว้าตำบลนางัว และเทศบาลตำบลนาหว้า), อำเภอธาตุพนม - เฉพาะตำบลนาถ่อน 

          5. จังหวัดนราธิวาส เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอระแงะ, อำเภอจะแนะ, อำเภอเจาะไอร้อง, อำเภอแว้ง, อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอสุคิริน 

          6. จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสตึก, อำเภอกระสัง, อำเภอพลับพลาชัย, อำเภอประโคนชัย, อำเภอบ้านกรวด 

          7. จังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอนาโพธิ์, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอพุทไธสง, อำเภอลำปลายมาศ, อำเภอคูเมือง 

          8. จังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองปทุมธานี, อำเภอลาดหลุมแก้ว, อำเภอสามโคก, อำเภอคลองหลวง 

          9. จังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอเมืองมหาสารคาม, อำเภอโกสุมพิสัย, อำเภอกุดรัง, อำเภอกันทรวิชัย, อำเภอเชียงยืน, อำเภอชื่นชม 

          10. จังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอจตุรพักตรพิมาน, อำเภอพนมไพร, อำเภอปทุมรัตต์, อำเภอโพนทราย, อำเภอหนองฮี, อำเภอเมืองสรวง 

          11. จังหวัดราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านโป่ง, อำเภอโพธาราม, อำเภอดำเนินสะดวก, อำเภอบางแพ, อำเภอจอมบึง 

          12. จังหวัดลพบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี, อำเภอบ้านหมี่, อำเภอพัฒนานิคม, อำเภอท่าวุ้ง 

          13. จังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง, อำเภองาว, อำเภอวังเหนือ, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอเมืองปาน 

          14. จังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          15. จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองศรีสะเกษ, อำเภอกันทรารมย์, อำเภอราศีไศล, อำเภอโนนคูณ, อำเภอยางชุมน้อย, อำเภอพยุห์, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, อำเภอศิลาลาด, อำเภอบึงบูรพ์ 

          16. จังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอขุขันธ์, อำเภออุทุมพรพิสัย, อำเภอปรางค์กู่, อำเภอภูสิงห์, อำเภอวังหิน, อำเภอห้วยทับทัน, อำเภอเมืองจันทร์ 

          17. จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

          18. จังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหนองแค, อำเภอพระพุทธบาท, อำเภอบ้านหมอ, อำเภอวิหารแดง, อำเภอเสาไห้, อำเภอหนองแซง, อำเภอหนองโดน, อำเภอดอนพุด 

          19. จังหวัดสิงห์บุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          20. จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง, อำเภออู่ทอง 

          21. จังหวัดสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีประจันต์, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอสามชุก, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอด่านช้าง 

          22. จังหวัดอ่างทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          23. จังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองหาน, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอไชยวาน, อำเภอกู่แก้ว 

          24. จังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งจังหวัด 

          25. จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเขมราฐ, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอสิรินธร, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอนาตาล, อำเภอโขงเจียม 

          26. จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอสำโรง, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอทุ่งศรีอุดม

          **พบเหตุ หรือ ทราบเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง โปรดแจ้งเหตุได้ที่ โทร.0-2141-8047 ถึง 49 โทรสาร 0-2143-8522 หรือ http://www.ect.go.th/ หรือ สามารถแจ้งเหตุด้วยตนเองที่หน่วยปฏิบัติการข่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 3 เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   

เรื่องอื่นๆ
  1. ลุ้น! เริ่มนับคะแนนแล้ว 29สส. จาก 26เขต
  2. เอ็กซิทโพล สุขุมพันธุ์ คว้าเก้าอี้ ผู้ว่าฯกทม.
  3. มาร์ค เหมาเครื่องบินเอกชน ควง เทพ ไปงานศพอุบลฯ
  4. ระหว่างทาง... ตลอดเวลา
  5. อักษรไขว้ยักษ์
  6. โปรโมตห้าง
  7. พรรณไม้มงคลประจำวันเกิด
  8. จอห์น ทราโวลต้า ใจสลาย
  9. แม่ลีเดีย คอนเฟิร์ม หมดเวลา หมอกฤษฎ์
  10. เคล็ด(ไม่)ลับ..เก็บไข่เค็มต้มให้ได้นานๆ

เรื่องน่าสนใจ