แอพแรกที่คุณเลือก

เที่ยวลอยกระทง . . . ภาคกลาง

เที่ยวลอยกระทง . . . ภาคกลาง

          แนะนำไปเที่ยวลอยกระทงเหนือ-อีสาน-ตะวันออก แล้ว มาลองแวะเที่ยวภาคกลางกันบ้างว่าจัดงานลอยกระทงมีที่ไหนกันบ้าง ช่วงนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่หลายจังหวัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะ

 กรุงเทพมหานคร  เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

          กำหนดการ:  2-5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่:  แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 
          กิจกรรม : การจัดขบวนเรือประดับไฟฟ้า กิจกรรมงานลอยกระทงตามวัด และหน่วยงานต่างๆ การตกแต่งประดับไฟฟ้าอาคาร และโบราณสถานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองส่งเสริมกิจกรรม ททท. โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3495-9 

 กาญจนบุรี  มหกรรมอาหาร งานประเพณีลอยกระทง 

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่:  บริเวณหน้าศาลา 60 พรรษามหาราช และถนนสองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
          กิจกรรม : ประกวดกระทงใหญ่สวยงามประเภททั่วไป และประเภทชุมชนของเทศบาล การประกวดนางฟ้าจำแลง การประกวดนางนพมาศ การแสดงโขนชุดใหญ่ของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมประเพณีฯ โทร. 0 3461 2464 ต่อ 131, 142 

 นครปฐม  ประเพณีลอยกระทง จ.นครปฐม 

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : ณ บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐม 
          กิจกรรม : การประกวดกระทง ประกวดโคมแขวน ประเภทสวยงาม ประเภทความคิด และประเภทชุมชน การประกวดโคมแขวนหน้าอาคารบ้านเรือน การแสดงเพลงเรือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงทวารวดีประยุกต์และรำสี่ภาค กีฬาพื้นบ้าน และวงดนตรีลูกทุ่ง 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1 (กาญจนบุรี) โทร. 0 3451 1200 

 ราชบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : บริเวณหน้าพิพิธภัณฑแห่งชาติ จ.ราชบุรี 
          กิจกรรม : การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดนางนพมาศ ประกวดการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ประกวดกระทงใหญ่ และการแสดงอื่นๆ  
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: เทศบาลเมืองราชบุรี โทร. 0 3232 8064 

 สุพรรณบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ: 5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1 (กาญจนบุรี) โทร. 0 3451 1200 

 เพชรบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : บริเวณท่าน้ำข้างจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี 
          กิจกรรม : ประกวดกระทงประดิษฐ์ ประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. 0 3242 5013 ต่อ 122 

 ประจวบคีรีขันธ์  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : สวนสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
          กิจกรรม : การประกวดกระทง การแสดงบนเวที และมหรสพต่างๆ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3261 1150 ต่อ 320-1 

 สมุทรสงคราม  งานลอยกระทงสายสมุทรสงคราม

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
          กิจกรรม : กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การแสดงดนตรีไทย หุ่นกระบอก เพลงเรือ การประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประกวดนางนพมาศ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: ศูนย์การกีฬาและนันทนาการจ.สมุทรสงคราม โทร. 0 3471 6112 

 สมุทรสาคร  ประเพณีลอยกระทง 

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 
          กิจกรรม : ประกวดประดิษฐ์กระทงจากใบตองดอกไม้สด การประกวดหนูน้อยนพมาศ  
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 1 (กาญจนบุรี) โทร. 0 3451 1200 

 อยุธยา  ประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (4 มุมเมือง) 
                    1. ใต้สะพานปรีดีธำรง 
                    2. ป้อมเพชร 
                    3. ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม 
                    4. ด้านหน้าเจดีย์ศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
          กิจกรรม : การประกวดโคมแขวน การประกวดกระทงเล็ก การประกวดนางนพมาศนานาชาติ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งต.หนึ่งผลิตภัณฑ์  
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษาสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3525 2168 

 อ่างทอง  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 6 (อยุธยา) โทร. 0 3524 6076-7 

 อ่างทอง  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  4-6 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) อ.เมือง จ.อ่างทอง 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: องค์การบริหารส่วน จ.อ่างทอง โทร. 0 3561 1620 

 ปทุมธานี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 6 (อยุธยา) โทร. 0 3524 6076-7 

 ปทุมธานี  งานสืบสานประเพณีลอยกระทง อาบเพ็ญ เล่นเรือไฟ 

          กำหนดการ:  4-5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : วัดสระราษฎร์รังสรรค์ และวัดสามัคติยาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้า 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร. 0 2975 8940-8 ต่อ 502 

 นนทบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 6 (อยุธยา) โทร. 0 3524 6076-7 


 นนทบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ :  4-5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หัวถนนแจ้งวัฒนะ ท่าน้ำเทศบาลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้า 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: เทศบาลนครปากเกร็ด โทร. 0 2960 9704 

 ลพบุรี  ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม

          กำหนดการ :  4-5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (สระแก้ว) อ.เมือง จ.ลพบุรี 
          กิจกรรม : การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงประเภทต่างๆ การแสดงทางวัฒนธรรม งานแสดงสินค้าและมหกรรมอาหาร และงานราตรีสมสรย้อนยุค 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: เทศบาลเมืองลพบุรี โทร. 0 3641 2591 

 อุทัยธานี  ประเพณีลอยกระทง จ.อุทัยธานี

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลาง จ.อุทัยธานี 
          กิจกรรม : การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ขบวนแห่กระทง และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทร. 0 5651 2005 

 สิงห์บุรี  ประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองสิงห์บุรี

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
          กิจกรรม : การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี โทร. 0 3651 2720 

 สระบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  3-5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : ท่าเรือดับเพลิงเทศบาลเมืองสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 
          กิจกรรม : การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียน การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง ชมการไหลเรือไฟ ขบวนแห่งกระทง พิธีลอยกระทง 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษา เทศบาลเมืองสระบุรี โทร. 0 3621 1828 


 ชัยนาท  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  4-7 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 
          กิจกรรม : การประกวดกระทงเจิม การประกวดหนูน้อยนพมาศ ขบวนแห่เจ้าปุนเถ้ากง ขบวนแห่สิงโต ขบวนแห่มังกร มหรสพต่างๆ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษา เทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. 0 5641 2431 

 นครนายก  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมืองนครนายก จ.นครนายก 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8 (นครนายก) โทร. 0 3731 2282 


 นครนายก  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
          กิจกรรม : การประกวดกระทง การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันเปตอง และร่วมลอยกระทง 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: เทศบาลตำบลเกาะหวาย โทร. 0 3739 8993 

 สระแก้ว  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8 (นครนายก) โทร. 0 3731 2282 

 ปราจีนบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8 (นครนายก) โทร. 0 3731 2282 

 ปราจีนบุรี  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  4-5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปราจีนบุรี ข้างศาลพระหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
          กิจกรรม : การประกวดกระทงใหญ่ ประกวดขบวนแห่ การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โทร. 0 3721 2013 

 ฉะเชิงเทรา  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : หน้าเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
          กิจกรรม : ขบวนแห่นางนพมาศ การประกวดขบวนแห่ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8 (นครนายก) โทร. 0 3731 2282  

 ฉะเชิงเทรา  ประเพณีลอยกระทง

          กำหนดการ:  4-5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : บริเวณสวนมรุพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          กิจกรรม : การประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ การแสดงดนตรี และการแสดงแสง-เสียง 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: กองการศึกษา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3881 4338 ต่อ 151, 152 

 สมุทรปราการ  ลอยกระทงมหัศจรรย์ลำน้ำเจ้าพระยาและเทศกาลอาหารของดีเมืองพระประแดง

          กำหนดการ:  5 พฤศจิกายน 2549 
          สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ริมน้ำเจ้าพระยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
          กิจกรรม : การประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ มิสเตอร์นพมาศ และสาวน้อยนพมาศ การประกวดประดิษฐ์กระทง ประกวดร้องเพลงลุกทุ่งไทยประกวดอาหารสะอาด-ปลอดภัยการออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดทำกระทงยักษ์การแสดงดนตรี การแสดงจากศูนย์วัฒนธรรม อ.พระประแดง 
          ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่: สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 8 (นครนายก) โทร. 0 3731 2282 กองคลัง เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2462 7096 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ลอยกระทงภาคเหนือมีที่ไหนบ้าง... ไปเที่ยวกันเถอะ

 เที่ยวลอยกระทง... อีสานบ้านเฮา

 เที่ยวลอยกระทง .. ภาคตะวันออก


ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

เที่ยวลอยกระทง . . . ภาคกลาง โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2549 เวลา 00:00:00 5,763 อ่าน แสดงความคิดเห็น