HILIGHT NEWS

สทศ.- สพฐ.ปะทะเดือด ใครสอนเด็กท่องจำ

การศึกษาสทศ.-สพฐ.ปะทะเดือดใครสอนเด็กท่อง (ไทยโพสต์)

          หัวหินเดือด! สทศ.ฉะ สพฐ.กลางที่ประชุมย้ำข้อสอบโอเน็ตออกตามหลักสูตร  สะท้อนเด็กคิดวิเคราะห์เป็นหรือไม่ ขณะที่ครูมุ่งสอนอัดเนื้อหาอย่างเดียวหวังแค่ให้เด็กพ้นรั้วโรงเรียน ด้าน สพฐ.ระดมขุนพลโต้ทันควัน หลักสูตรไม่ใช่ปัญหา  แต่เกิดจากหลายปัจจัยทั้งที่บ้านและการบริหารงานของ ผอ.โรงเรียน ขณะที่  "จุรินทร์" สั่งทบทวนหลักสูตรเนื้อหาเยอะไปหรือไม่ พร้อมชี้ข้อสอบโอเน็ตต้องมีการทบทวนสัดส่วนเนื้อหาแบ่งเปอร์เซ็นต์คิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเรื่องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก และเยาวชนไทยระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. และผู้เกี่ยวข้องในวงการศึกษาเข้าร่วมกว่า  300  คน

          โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวเปิดการประชุมว่า ตนอยากได้คำตอบในด้านนโยบายในหลายคำถามเพื่อขับ เคลื่อนองคาพยพใน 6 ข้อ คือ 1.การเรียนการสอนในปัจจุบันสอนให้เด็กท่องจำหรือคิดวิเคราะห์  

          2.การออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต  การสอบความถนัดทั่วไปหรือ  GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ  หรือ  PAT สอดคล้องกับการเรียนการสอนหรือไม่หากสอนอย่างหนึ่ง สอบอีกอย่างหนึ่ง ในที่สุดโรงเรียนกวดวิชาก็เฟื่องฟู เพราะเด็กไม่สามารถเรียนในโรงเรียนได้รู้เรื่องจึงต้องหันหน้าไปพึ่งโรงเรียนกวดวิชาแทน 

          3.เด็กไทยเรียนในห้องเรียนมากเกินไปหรือไม่ 4.ระบบการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนและได้นักศึกษาที่ตรงตามความต้องการหรือไม่  5.สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของประเทศหรือไม่ และ  6.ระบบการประเมินเป็นระบบที่มีความเหมาะสมถูกต้องเที่ยงตรงหรือยัง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ในช่วงเช้าของการประชุมผู้ร่วมอภิปรายข้อมูลซ้ำไปซ้ำ มาและไม่ตอบคำถามทั้ง 6 ข้อ ทำให้ช่วงบ่ายนายจุรินทร์ ต้องขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมประชุมให้ช่วยตอบคำถามข้อ 1-3  ที่ชัดเจน โดยนายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกข้อสอบโอเน็ตของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.) ว่าทำไมจึงต้องให้ครูโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยออกข้อสอบเท่านั้น ทำไมไม่เปิดโอกาสให้ครูทั่วไปได้ออกข้อสอบด้วย

          รศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน  ผอ.สทศ.กล่าวว่า การออกข้อสอบโอเน็ตจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีเวลาและออกข้อเป็นมาช่วยออก อีกทั้งยังต้องสามารถเก็บความลับได้ส่วน หาก ศธ.อยากย้อนกลับไปดูว่าเด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้หรือไม่นั้น  สทศ.สามารถช่วยได้โดยวิเคราะห์ผลสอบ  GAT ของเด็ก เพื่อสะท้อนการคิดวิเคราะห์ของเด็ก ส่วนข้อสอบโอเน็ตสอดคล้องกับการเรียนการสอนหรือไม่นั้นตนไม่ทราบ แต่ขอย้ำว่าการออกข้อสอบของ สทศ. ออกตามหลักสูตรของ สพฐ.ซึ่งสะท้อนการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่วนเด็กเรียนในห้องเรียนมากเกินไปหรือไม่นั้น ตนคิดว่าทุกวันนี้ครู มุ่งสอนและหวังให้เด็กจบออกไปอย่างเดียวทำให้เด็กทุกวันนี้เรียนมากเกินไป

          คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนคิดว่าหลักสูตรไม่ได้ขวางกั้นการคิดวิเคราะห์ ตรงกันข้ามหลักสูตรของ สพฐ.เน้นการคิดวิเคราะห์ด้วยซ้ำ อีกทั้งความพร้อมของการสอนเชิงคิดวิเคราะห์ แต่ละโรงเรียนก็มีความแตกต่างกัน บางครอบครัวพ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักคิดวิเคราะห์ เด็กก็จะรู้จักคิดวิเคราะห์ นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่ที่ตัวผู้บริหารโรงเรียนซึ่ง  ผอ.บางโรงเรียนก็สั่งอย่างเดียว ทำให้ครูชินกับการรับคำสั่งจึงไม่สามารถไปสอนให้เด็กคิดได้ ดังนั้นจึงคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักสูตร  ต้องแก้ที่พื้นฐานครอบครัว ผู้บริหาร และครู เป็นหลัก

          นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอง  กพฐ.) กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนที่ฝึกให้เด็กคิดเป็นนั้นมี แต่ยังไม่มีความเข้มข้น จึงไม่เห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  ส่วนเรื่องข้อสอบโอเน็ต ในปัจจุบันสอดคล้องกับการเรียนการสอนหรือไม่นั้น ตนมองว่าข้อสอบปัจจุบันยังไม่สามารถวัดศักยภาพของผู้เรียนได้ ซึ่ง สพฐ.ได้วิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตพบข้อจำกัดอยู่หลายเรื่อง เช่น ความบกพร่องของข้อสอบ ซึ่งมีสัดส่วนความจำและการคิดวิเคราะห์ในแต่ละรายวิชาที่ไม่ชัดเจน ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะให้ความสำคัญกับความจำหรือการคิดวิเคราะห์ 

          คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ อดีตอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า ตัวหลักสูตรปัจจุบันเขียนได้ดี แต่ตนมีความกังวลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่มากเกินไป แต่หากถามว่ามีการเรียนการสอนปัจจุบันทำให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้หรือไม่นั้น คงไม่สามารถตอบได้ เพราะปัจจุบันมีโรงเรียนหลายรูปแบบ และยังคงมุ่งเรียนในห้องมาก  และก็เรียนกวดวิชามากเช่นกัน เพราะพ่อแม่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าทำอย่างไรให้ลูกเข้ามหาวิทยาลัยได้

          นายจุรินทร์ กล่าวสรุปการอภิปรายว่าเรื่องที่ต้องทำ 2 ส่วน คือ เนื้อหาที่เด็กต้องท่องจำก็ต้องจำ ขณะที่ภารกิจข้างหน้าก็ต้องเพิ่มให้เด็กคิดวิเคราะห์ด้วย ดังนั้นจึงต้องอบรมพัฒนาครูเพื่อสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ซึ่งขณะนี้  สพฐ.ได้ประสานกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) ในการอบรมพัฒนาครูทั้ง  500,000  คน ให้เกิดผลทางปฏิบัติจริงๆ

          "ส่วนเรื่องเนื้อหาหลักสูตร ก็ต้องกลับไปดูว่าอะไรที่เกินก็ต้องปรับ ขอฝากให้ผู้เกี่ยวข้องกลับไปคิดหาแนวทางปฏิบัติที่สามารถทำได้จริง ยังมีเรื่องข้อสอบโอเน็ต ผมอยากให้ สทศ.กลับไปทบทวนว่ามีความจำเป็นต้องแบ่งสัดส่วนระหว่างการคิดวิเคราะห์และการท่องจำหรือไม่ นอกจากนั้น ยังอยากให้ไปดูเรื่องผู้ออกข้อสอบที่มีการวิจารณ์ด้วยว่า ต่อไปควรมีระบบการคัดเลือกผู้ออกข้อสอบหรือไม่  ซึ่งผมคิดจากตรรกะว่า ข้อสอบที่ออกโดยอาจารย์สาธิตเด็กสาธิตก็สามารถทำได้ดี"  นายจุรินทร์กล่าว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 เรื่องอื่นๆ
  1. เผย 10 อันดับ อาหารสุดพิสดาร จากทั่วทุกมุมโลก
  2. เปิดเมืองยอนใหม่ ยาบ้า 30 ล้านเม็ดจ่อไทย
  3. จำคุกตลอดชีวิต อดีตผู้นำไต้หวัน โทษฐานฉ้อโกง
  4. เมียจ้างมือปืนร้อยศพ ฆ่าสามีตัวเอง
  5. ปลัดอาวุโส ช่วย น้องนารวย ยื่นเรื่องไร้สัญชาติ ไป เฉินตู
  6. โรงภาพยนตร์ ที่ไปดูกัน จะปลอดภัยมากแค่ไหน
  7. ตั้งอนุ กก.ถก แปลงเพศ รับมีผลบังคับใช้ พ.ย. นี้
  8. สยองหญิงฮ่องกง ผ่าท้องชิงลูก สวมรอยเป็นแม่
  9. หยก โต้ข่าวนัวเนีย วีรภาพ
  10. ประธาน JYP เปิดใจพูดถึง แจบอม ครั้งแรก! ย้ำรู้ดีเป็นเด็กแสบ

เรื่องน่าสนใจ