HILIGHT NEWS

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก thailogolover.blogspot.com

          วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

          สำหรับการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น
ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน


ประวัติความเป็นมา

          แต่เดิมประเทศไทย มีข้าราชการพลเรือนมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยในสมัยนั้น เจ้าพระยาจักรีเป็นสมุหนายกคุมพลเรือน และเจ้าพระยามหาเสนาเป็นสมุหพระกลาโหมคุมทหาร เพื่อคานอำนาจกันเอง แต่อยุธยามีสงครามบ่อย ภายหลังจึงคิดว่าถ้าขืนแบ่งอย่างนี้เจ้าพระยาจักรีและลูกน้องของท่านอาจ "เบาแรง" ไปหนักที่เจ้าพระยามหาเสนา จึงให้แต่ละสมุห์คุมทั้งพลเรือนและทหาร แล้วแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรับผิดชอบ

          จนกระทั่ง ในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปรารภว่า การจัดระบบระเบียบแบบอยุธยาน่าจะไม่เหมาะ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงระบบข้าราชการพลเรือนใหม่เรียกว่า "กอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม" หรือเรียกว่า "การปฏิรูประบบราชการ" ซึ่งการจัดระบบข้าราชการพลเรือนแบบก อเวอนเมนต์ รีฟอร์ม นั้น ได้มีการยกเลิกสมุห์ทั้งสอง เลิกระบบจตุสดมภ์เวียง วัง คลัง นา และเปลี่ยนมาตั้งเป็นกระทรวงแทน โดยมีการตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ 12 กระทรวงมีเสนาบดีปกครองดูแล เริ่มใช้ระบบนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435

          ต่อมา ทรงตั้งโรงเรียนผลิตคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนมหาดเล็ก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น โรงเรียนข้าราชการพลเรือน หรือปัจจุบันก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 , วิกิพีเดียเรื่องอื่นๆ
  1. คมนาคม เร่งหารือย้ายขนส่งหมอชิต หวั่นคนหันไปใช้รถตู้โดยสาร
  2. ชัดเลย! ปูตินตาลุกวาว เจอสาวเปลือยอกประท้วง
  3. 1 เมษายน วันออมสินของไทย
  4. เจ้าคุณไกร อาพาธหนัก แพทย์ชี้ พบขนสุนัขในปอด-เห็บในจมูก
  5. "ฟีโน่หัวฉีด ไลน์ สติกเกอร์"
  6. ลุงใจ หนองมีทรัพย์ จอมพรานผู้พิทักษ์ผืนป่ากุยบุรี
  7. ตลิ่งหน้าวัดกรุงเก่าทรุดตัว 200 เมตร - สะพานร้อยปีพัง
  8. ศาลลดโทษมือระเบิดหน้าพรรคภูมิใจไทย คุก 35 ปี เหลือ 5 ปี
  9. ครม. ไฟเขียวซื้อรถเมล์ NGV 3,183 คัน วงเงิน 1.3 หมื่นล้าน
  10. เฉลิม จวก อภิสิทธิ์ สอนรัฐแก้ไฟใต้ แต่ทำไมไม่ลงพื้นที่เอง

เรื่องน่าสนใจ