แอพแรกที่คุณเลือก

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 456 นาย


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 456 นาย


         
(เบื้องต้น) โยกย้ายแต่งตั้งนายทหารระดับสูง 456 นาย ตท.10 กับนายทหารใกล้ชิด"ทักษิณ" ถูกโยกแขวนที่ปรึกษาพิเศษสน.ปลัด ขณะที่ พล.ท.สุเจตน์ มท.ภ 2 โดนเด้งด้วย มีผล 1 เม.ย.

          ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวน 456 นาย โดยที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 456 นาย ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

          (เบื้องต้น) พลเอกพรชัย กรานเลิศ รองเสนาธิการทหาร เป็นที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.10 ร่วมรุ่น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)

          พลโทสุเจตน์ วัฒนสุข แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

          พลโทฉัตรชัย ถาวรบุตร รองเสนาธิการทหารบก เป็นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(อดีตทหารติดตามทักษิณ)

          พลตรีพัลลภ เรขะรุจิ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

          กองทัพบก

          พลเอกอธิคม ตันเลิศ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

          พลเอกองค์กร ทองประสม ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

          พลโทนินนาท เบี้ยวไข่มุข ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

          กองทัพเรือ

          พลเรือเอกชูศักดิ์ เอโกบล หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ

          กองทัพอากาศ

          พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ

          พลอากาศโทพิธพร กลิ่นเฟื่อง ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (ตท.10)

          พลอากาศโทวีระคุปต์ ศรีสงคราม รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (ตท.10) 
 
 ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร 456 นาย โพสต์เมื่อ 21 มีนาคม 2550 เวลา 00:00:00 8,001 อ่าน แสดงความคิดเห็น