x close

เพื่อไทย แนะ ปัดฝุ่น สภาร่างรัฐธรรมนูญ เปิดช่องประชาชนร่วมยกร่างฯ

          เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ แนะ คสช. แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เปิดทางประชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชงหยิบสภาร่างรัฐธรรมนูญมาปัดฝุ่นใหม่ ชี้ยิ่งเลือกตั้งช้าประเทศยิ่งเสียหาย

          วันที่ 10 กันยายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเพื่อไทยได้เผยแพร่เอกสารความเห็นต่อการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมีรายละเอียดบางส่วนดังนี้

          สมาชิกพรรคเพื่อไทยจำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านพรรคเพื่อไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

          1. การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามโรดแม็ปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เกิดจากรัฐประหาร โดยครั้งแรกกำหนดให้ใช้เวลาประมาณ 1 ปี หรือปีเศษ ๆ ซึ่งพรรคเพื่อไทยเห็นว่าไม่ว่าโรดแม็ปจะสั้นหรือยาวก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนเลยแม้แต่น้อย อย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยเห็นว่ายิ่งการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและสุจริตล่าช้าออกไปเท่าใด ประเทศชาติและประชาชนก็ยิ่งเสียหายและเสียโอกาสในทุก ๆ ด้าน  โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

          2. พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การแก้ปัญหาเรื่องความแตกแยกและสร้างความปรองดองนั้น  หัวใจสำคัญอยู่ที่การเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้พูดจากันอย่างเต็มที่  การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรต่าง ๆ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่หรือกติกาใหม่ต่าง ๆ ที่ผิดไปจากหลักสากล โดยอธิบายว่าเพื่อให้เหมาะกับสังคมไทย ล้วนเป็นข้ออ้างเพื่อสถาปนาหรือสืบทอดอำนาจทั้งสิ้น ปัญหาทั้งหลายไม่ว่าจะเลวร้ายเพียงใด ล้วนต้องแก้ไขโดยระบบปกติที่เป็นสากล เพื่อสร้างบรรทัดฐานและการตกผลึกที่เหมาะสมต่อไปโดยยึดถืออำนาจการตัดสินใจของประชาชน ไม่ใช่บุคคลหรือองค์กรใด

          3. พรรคเพื่อไทยเห็นว่า หากยังคงร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร ภายใต้กระบวนการยกร่างที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์ กระทำแบบปิดลับเช่นที่ผ่านมา มีแต่จะยิ่งสร้างความขัดแย้งจนไปสู่วิกฤตที่เลวร้าย และไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าจะได้รัฐธรรมนูญที่ดี เป็นประชาธิปไตย และใช้เวลายาวนานเท่าใด พรรคเพื่อไทยจึงเสนอให้ คสช. แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้กระบวนการสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือกระบวนการอื่นใดที่เหมาะสม และให้กระบวนการในการยกร่างเป็นไปอย่างเปิดเผยเป็นกลาง ภายในระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อจะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้เกิดความชอบธรรมและเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการเยียวยาและแก้ไขความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงการจัดให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เพื่อให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

 รวมข่าว ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 แบบทั้งหมด

ภาพจาก พรรคเพื่อไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก พรรคเพื่อไทย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพื่อไทย แนะ ปัดฝุ่น สภาร่างรัฐธรรมนูญ เปิดช่องประชาชนร่วมยกร่างฯ โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2558 เวลา 13:53:44 3,761 อ่าน
TOP