x close

มูลนิธิมั่นพัฒนาจับมือสุดยอดกูรูการตลาดเมืองไทย ปั้น 13 นักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนมูลนิธิมั่นพัฒนาจับมือสุดยอดกูรูการตลาดเมืองไทย ปั้น 13 นักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน


ขุนพลนักสร้างแบรนด์และนักการตลาดชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนำทีมโดย ดร.ศิริกุล  เลากัยกุล และมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมมือก่อตั้งและเปิดตัว โครงการ “พอแล้วดี THE CREATOR” เพื่อค้นหา สนับสนุน และส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Gen Y) ที่มีความเชื่อและดำเนินธุรกิจให้สำเร็จด้วยหลักคิด “พอเพียง+สร้างสรรค์= ยั่งยืน” โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก่อให้เกิดกระบวนการคิดและการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) พร้อมจุดประกายความรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ธุรกิจของตนเองตั้งอยู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน


การจัดงานเปิดตัวโครงการ “พอแล้วดี THE CREATOR” สร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของมูลนิธิมั่นพัฒนา จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2559  ณ เวทีเอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ


สำหรับแนวทางในการดำเนินโครงการจะเป็นการคัดเลือกนักธุรกิจต้นแบบจากทุกจังหวัดในประเทศไทยเข้ามาร่วมเวิร์กชอปเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคนิคทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยมีเทรนเนอร์ระดับกูรู อาทิ ดร. ศิริกุล เลากัยกุล คุณสมชนะ กังวารจิตต์ คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง คุณปิยะชาติ อิศรภักดีคุณปพนธ์ มังคละธนะกุล คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย คุณสุทัศน์ รงรอง และคุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ หลังจากนั้นเหล่า THE CREATOR ที่ผ่านการเวิร์กชอปจะนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่าง ริเริ่มโครงการ และพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของตัวเอง โดยดร. ศิริกุล เลากัยกุล ระบุว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่เริ่มต้นโครงการ เราได้คัดเลือกเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจของตนเองจำนวน 13 คน จาก 12 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเลือกจากธุรกิจไลฟ์สไตล์ อาทิ อาหาร ที่พัก แฟชั่น  เพื่อเป็นต้นแบบให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย ส่วนในปีต่อไปนั้นตั้งเป้าจะขยายจำนวนต้นแบบ หรือ THE CREATOR ให้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการอีก 20 คน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “พอแล้วดี THE CREATOR” ทั้งเจ้าของธุรกิจที่สนใจเป็นบุคคลต้นแบบ “THE CREATOR” ผู้ที่มีจิตอาสาอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และผู้ใหญ่ใจดีที่อยากสนับสนุนโครงการ เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงของประเทศไทย สามารถติดต่อ ติดตามและเติมเต็มเราได้ที่ www.facebook.com/PorLaewDeeTheCreator และ www.PorLaewDeeTheCreator.comเรื่องที่คุณอาจสนใจ
มูลนิธิมั่นพัฒนาจับมือสุดยอดกูรูการตลาดเมืองไทย ปั้น 13 นักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืน อัปเดตล่าสุด 21 เมษายน 2559 เวลา 14:28:34 1,195 อ่าน
TOP