x close

แถลงค้านรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ ร้องรัฐอย่าฟังความข้างเดียว


ชุมชนป้อมมหากาฬ

          ชุมชนป้อมมหากาฬ แถลงข่าวคัดค้านการรื้อถอนชุมชน ร้องรัฐบาลอย่าฟังข้อมูล กทม. ด้านเดียว ขอโอกาส 6 เดือน ให้ชุมชนได้เสนอแผนพัฒนา

          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ลานกลางชุมชนป้อมมหากาฬ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นักวิชาการ นักกิจกรรม เครือข่ายภาคประชาชน และชาวบ้านชุมชนป้อมมหากาฬ ได้ร่วมจัดการแถลงข่าว เพื่อนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอเพื่อจะหาทางออกให้ชุมชนร่วมพัฒนาพื้นที่ป้อมมหากาฬ ควบคู่ไปกับสวนสาธารณะ ตามนโยบายของ กทม.

ชุมชนป้อมมหากาฬ

ชุมชนป้อมมหากาฬ

ชุมชนป้อมมหากาฬ

          โดยในการแถลงข่าว ตัวแทนคณะทำงานกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม อันมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานนั้น ชุมชนไม่มีโอกาสนำเสนอเอกสารและข้อมูลใด ๆ มีแต่เพียงการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวจากทาง กทม. เท่านั้น

          เครือข่ายภาคประชาสังคมยืนยันว่า ข้อมูลของ กทม. เป็นข้อมูลเก่า ไม่มองมิติด้านวัฒนธรรม ไม่พิจารณาข้อมูลทางวิชาการ และยึดถือชุดความคิดตั้งแต่เมื่อปี 2535 ที่มองว่าสวนสาธารณะและโบราณสถานต้องไม่มีชุมชนอยู่ด้วย ทำให้เกิดข้อสรุปว่าต้องเดินหน้าการรื้อถอนชุมชนเพียงอย่างเดียว

ชุมชนป้อมมหากาฬ

          อย่างไรก็ดีเครือข่ายภาคประชาสังคมกลับมองว่าสภาพพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬในปัจจุบันเป็นชุมชนเก่าแก่ยังมีคุณค่าหลายมิติ สามารถบริหารจัดการอยู่ร่วมกับแผนการพัฒนาของกรุงเทพมหานครได้

          พร้อมกับได้ยื่นข้อเสนอว่า

          1. ขอให้หยุดการรื้อถอนเพิ่ม และรอจนกว่าจะมีคณะกรรมการพหุภาคี เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชน รวมทั้งเครือข่ายฯ ได้นำข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้านและธรรมาภิบาล

          2. การปรับปรุงบริเวณที่อยู่อาศัยขอให้มีความชัดเจน มีเป้าหมาย ส่งเสริมให้ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการโบราณสถานและพื้นที่สาธารณะ

          3. มีพื้นที่สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย

          4. การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์ ต้องมีฐานจากวัฒนธรรมชุมชนประชาชนและภาครัฐทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ

          5. ให้ชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณใกล้เคียง มีโอกาสร่วมพัฒนาแผนเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม วิถีชีวิตอย่างมีส่วนร่วม

          ทั้งนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมเรียกร้องให้รัฐบาลอย่าฟังข้อมูลด้านเดียว และมีความกล้าหาญในการร่วมแก้ปัญหากับชุมชน ไม่ใช่เดินหน้าไล่รื้อเพียงอย่างเดียว และขอเวลาเครือข่ายฯ ศึกษาและสรุปแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

          อนึ่ง ต่อมาในเวลาราว 11.00 น. ได้มีการรื้อถอนบ้านเลขที่ 195 ของ นางอัมพร สำเภาเงิน ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งสมัครใจย้ายออกตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีข้อแม้ว่าการรื้อบ้านในชุมชนป้อมมหากาฬต้องเป็นคนในชุมชนรื้อเองเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของ กทม. ไม่มีสิทธิ์เข้ามาร่วมรื้อใด ๆ ทั้งสิ้น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แถลงค้านรื้อชุมชนป้อมมหากาฬ ร้องรัฐอย่าฟังความข้างเดียว อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2561 เวลา 17:44:23 3,288 อ่าน
TOP