แอพแรกที่คุณเลือก

เปิดภาพแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 70 ชุด 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

แสตมป์ในหลวง

          เปิดภาพแห่งความประทับใจ ไปรษณีย์ไทย บอกเล่าพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดเวลาครองราชย์กว่า 70 ปี ผ่านดวงตราไปรษณียากร 70 ชุด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          "ธ สถิตอยู่ในใจไทยทั้งปวง" วลีที่คนไทยคุ้นหูกันดี ด้วยพระราชกรณีกิจและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อพัฒนาให้พสกนิกรของพระองค์ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลายหน่วยงานจึงได้มีการจัดทำผลงานหรือสิ่งของเพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยอยู่เสมอ โดยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการถ่ายทอดผ่านดวงตราไปรษณียากรจำนวนมาก เพื่อให้พสกนิกรได้ซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น

แสตมป์ในหลวง

         
ทั้งนี้ นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดไปรษณียากร บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด (ปณท.) เผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้จัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมาของพระองค์ มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ชุด 349 แบบ จำนวนพิมพ์กว่า 2 พันล้านดวง โดยสามารถจำแนกกลุ่มการจัดทำได้ดังนี้

แสตมป์ในหลวง

          1. ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ 10 ชุด หรือการจัดทำแสตม์ทั่วไป (definitive stamp) ซึ่งโดยปกติจะจัดทำเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในพระมหากษัตริย์ของประเทศ โดยจัดทำขึ้นชุดแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2490 ในชื่อชุดชุดพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ชุด 1 (สยาม) และหลังจากนั้นมีการจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงชุดสุดท้ายในปี พ.ศ. 2553 รวมทั้งสิ้น 10 ชุด

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

          2. ตราไปรษณียากรฉลองครบรอบพระชนมายุ จำนวน 24 ชุด เป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเริ่มต้นจัดทำชุดแรกในวโรกาสที่ทรงสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย เมื่อทรงพระชนมายุ 20 พรรษา และจากนั้นมีการจัดทำทุก 1 รอบ (12 ปี) ซึ่งหลังจากชุดปี พ.ศ. 2554 ก็จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี และชุดสุดท้ายคือ ชุดที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุ 88 พรรษา ในปี พ.ศ. 2558

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

          3. ตราไปรษณียากรพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 13 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยจัดทำขึ้นครั้งแรกในวโรกาสที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ. 2493 และจากนั้นเป็นการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีในชื่อชุด ที่ระลึกรัชดาภิเษก และชุดครบรอบ 28 ปี 50 ปี จนถึงชุดสุดท้ายครบรอบ 60 ปี ที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2553

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง

          4. ตราไปรษณียากรพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ 5 ชุด เป็นการจัดทำตราไปรษณียากรขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติด้วยพระอัจฉริยภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่คนไทยและประเทศไทย โดยชุดแรกที่จัดทำคือตราไปรษณียากรที่ระลึกโครงการที่ดำเนินการตามพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และชุดอื่น ๆ ได้แก่ ที่ระลึกพระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม ที่ระลึกการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ระลึกพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และชุดสุดท้ายชื่อชุด ที่ระลึกพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555

         
5. ตราไปรษณียากรราชาภิเษกสมรส 4 ชุด ตราไปรษณียากรที่ระลึกเพื่อร่วมบันทึกความประทับใจและร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสราชาภิเษกสมรส ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดทำชุดแรกคือตราไปรษณียากรที่ระลึกราชาภิเษกสมรส 15 ปี ในปี พ.ศ. 2508 และครบรอบ 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี โดยมีไฮไลท์เป็นชุดพิเศษ คือตราไปรษณียากรที่ระลึก 60 ปีราชาภิเษกสมรส ซึ่งประดับด้วยคริสตัลแท้จากออสเตรีย เป็นภาพ 2 ชุดพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงฉายไว้เมื่อครั้งพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พื้นแบคกราวน์สีชมพูและพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระชนมพรรษาปัจจุบัน พื้นแบคกราวน์สีเหลืองประดับด้วยวัสดุทางการ พิมพ์เป็นภาพเพชรรูปหัวใจจำนวน 6 เม็ด

แสตมป์ในหลวง

แสตมป์ในหลวง
         
          6. ตราไปรษณียากรที่ระลึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 17 ชุด เป็นตราไปรษณียากรที่จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสต่าง ๆ โดยแต่ละชุดล้วนแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น และเป็นพระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพที่มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย อาทิ ตราไปรษณียากรที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 6 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ. 2520 ตราไปรษณียากรที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย ตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

แสตมป์ในหลวง

           สำหรับตราไปรษณียากรเฉลิมพระเกียรติชุดล่าสุดและถือเป็นชุดสุดท้ายที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือชุด 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย กำหนดออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงเกี่ยวข้าวในนาที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีย์ฯ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกข้าวนาปรังเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 แสตมป์ชุดนี้เป็นชนิดราคา 3 บาท เต็มแผ่น 10 ดวง 30 บาท

แสตมป์ในหลวง


          ส่วนในอนาคตจะมีการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อีกหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาตามวโรกาสที่เหมาะสมต่อไป

ติดตามข่าว แสตมป์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งหมด

รวมข่าวและหมายกำหนดการงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 หลังเสด็จสวรรคต

ข้อมูลและภาพจาก บรัษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


เปิดภาพแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ 70 ชุด 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โพสต์เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 19:09:23 20,720 อ่าน แสดงความคิดเห็น