x close

อนุญาตที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่า 4.7 แสนไร่ แก้ปัญหาขัดแย้งชาวบ้าน

          คทช. ออกหนังสืออนุญาตที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่า จำนวนกว่า 4.7 แสนไร่ เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของรัฐกับชุมชน ชี้ห้ามรุกป่าเพิ่มเติม


ภาพจาก สำนักข่าวไทย

          คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ออกหนังสืออนุญาตที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าแล้วกว่า 4 แสนไร่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิทำกิน โดยไม่มีการบุกรุกเพิ่ม และเป็นแนวร่วมอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน

          วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-ปัจจุบัน ซึ่งกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ 884 พื้นที่ ใน 70 จังหวัด รวม 1.3 ล้านไร่


          โดยนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวว่า คทช. ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตป่าอย่างถูกต้องแล้ว 140 พื้นที่ ใน 57 จังหวัด รวมกว่า 473,000 ไร่ จากมติ ครม. 26 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบในหลักการพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ โดยขยายพื้นที่จากเดิมในเขตลุ่มน้ำชั้น 3, 4, 5 ให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าชายเลนเพิ่มเติมด้วย เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความขัดแย้งของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่า ให้มีข้อกำหนด และสิทธิในพื้นที่อย่างถูกต้องเป็นธรรม


          นอกจากเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งของรัฐกับชุมชนในป่าแล้ว ยังให้ผู้ที่อาศัยได้มีสิทธิส่งมอบการครอบครองถึงลูกหลานได้โดยชอบธรรม โดยจะต้องไม่มีการบุกรุกเพิ่มในอนาคต และต้องร่วมกันเพิ่มจำนวนป่าไม้ โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้มีคุณค่า ทดแทนการปลูกพืชล้มลุก หรือพืชเชิงเดี่ยว นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ให้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อนุญาตที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่า 4.7 แสนไร่ แก้ปัญหาขัดแย้งชาวบ้าน อัปเดตล่าสุด 21 ธันวาคม 2561 เวลา 15:04:19 8,849 อ่าน
TOP