x close

กางนโยบาย พรรคไหนมีอะไรเด่น จัดหนักจัดเต็มอย่างไร ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2562

           สรุปแนวคิด ส่องนโยบาย พรรคการเมืองในสังเวียนเลือกตั้ง 2562 พรรคไหนดีอย่างไร ยกระดับชีวิตคนไทย หรือแค่ขายฝัน


           หลังจากที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศปลดล็อกทางการเมือง อนุญาตให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ทำให้หลายพรรคการเมืองเริ่มเดินหน้าหาเสียงแสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายเด็ดของพรรค ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหมัดเด็ดมัดใจประชาชน และปัจจัยสำคัญจะกำหนดทิศทางการเลือกตั้งในไทย ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

          โดยตัวอย่างของนโยบายเด็ด ๆ ที่แต่ละพรรคนำเสนอออกมานั้น มีตัวอย่างดังต่อไปนี้


นโยบาย พรรคประชาธิปัตย์

นโยบาย "พรรคประชาธิปัตย์"

           - Smart Taxi ทำรถส่วนตัวที่มาให้บริการจากแอปพลิเคชันให้ถูกกฎหมาย
           - เกิดปั๊บ รับสิทธิ์เงินแสน เงินอุดหนุนแบบถ้วนหน้า เด็ก 0-8 ขวบ 1,000 บาท/เดือน
           - เบี้ยผู้สูงอายุทุกคน เดือนละ 1,000 บาท
           - ประกันรายได้แรงงาน 120,000 บาท/ปี
           - ประกันรายได้เกษตรกร ไม่แทรกแซงกลไกตลาด
           - ปราบยาเสพติด ปะ-ฉะ-ดะ ไม่เกรงใจใคร
           - เบี้ยผู้ยากไร้ขั้นต่ำ 800 บาท/เดือน โอนตรงสู่บัญชี
           - โฉนดสีฟ้า ยกระดับ ส.ป.ก. ให้ที่ดิน ส.ป.ก. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐ
           - น้ำถึงทุกไร่นา จัดตั้ง "กองทุนน้ำชุมชน" เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี
           - Smart Bus รถเมล์ไฟฟ้าทั้งระบบ ไร้ฝุ่น มลพิษ เชื่อมต่อรถไฟฟ้าและเรือ เปลี่ยนรถเมล์ในกรุงเทพฯ
           - เร่งรัดสายไฟทุกประเภทลงดิน ภายในปี 2565
           - สิทธิการเช่าแฟลตการเคหะฯ กู้เงินได้ ให้สัญญาเช่าแฟลตของการเคหะแห่งชาติเป็นเอกสารสิทธิ ที่ผู้เช่าสามารถนำมากู้ยืมเงินจากธนาคารได้
           - City OK App ส่งปัญหา แก้ไขทันที ขอใบอนุญาตก่อสร้างง่าย โปร่งใส แจ้งปัญหา เช่น ถนนเสียหรือท่อระบายน้ำตัน รัฐจะแก้ไขทันทีนโยบาย พรรคอนาคตใหม่

นโยบาย "พรรคอนาคตใหม่"
 
           - เพิ่มเงินค่าครองชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 1,800 บาท อายุ 60 ปีปุ๊บ มีเงินโอนเข้าบัญชีทันที
           - ปฏิรูปกองทัพ ลดนายพล เลิกเกณฑ์ทหาร ซื้ออาวุธโปร่งใส  
           - ล้างระบบเส้นสาย หยุดทุนใหญ่กินรวบประเทศ
           - สร้างระบบขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน
           - เกษตรก้าวหน้า
           - เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน
           - เปิดข้อมูลรัฐกำจัดทุนจริต
           - เคารพความแตกต่าง ศักดิ์ศรีคนต้องเท่าเทียม
           - ลดใช้พลาสติก สร้างเศรษฐกิจจากขยะ                    
           - เพิ่มสิทธิลาคลอดให้ 180 วัน มีเงินเดือนสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกอายุ 0-6 ขวบ เดือนละ 1,200 บาท
           - ขยายสิทธิประกันสังคมครอบคลุมแรงงานนอกระบบ เพิ่มงบประกันสุขภาพเป็น 4,000 บาทต่อปี

นโยบาย พรรคชาติไทยพัฒนา

นโยบาย "พรรคชาติไทยพัฒนา"

           - ก้าวข้ามความขัดแย้ง เปลี่ยนแปลงปฏิรูปแผ่นดิน
           - เพิ่มงบประมาณท้องถิ่น ส่งเสริมความคล่องตัวในการทำงาน
           - ลดต้นทุนการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
           - ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนด้วยการศึกษา
           - สร้างสวัสดิภาพเด็ก สตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
           - สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองทุกจังหวัดทั่วประเทศ          
           - ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้

นโยบาย พรรคเพื่อไทย

นโยบาย "พรรคเพื่อไทย"

           - สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, 1 อำเภอ 1 โรงเรียน 2 ภาษา, เรียนอาชีวะฟรี   
           - หยุดวิกฤตเศรษฐกิจทุกชนชั้น ให้คนไทยกลับมาอยู่ดีกินดี
           - ไทยทำ สร้างแบรนด์ไทยแลนด์ให้เข้มแข็ง
           - ไทยทันสมัย เพิ่มเทคโนโลยี ลดขั้นตอนติดขัดระบบราชการ
           - ไทยเท่าเทียม ต้องกระจายอำนาจท้องถิ่น
           - ไทยเชื่อมไทย พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทั่วประเทศ
           - ไทยยั่งยืน เพิ่มความโปร่งใสระบบราชการ ยกระดับคุณภาพชีวิตรักษาสิ่งแวดล้อม จัดการมลพิษ
           - ไทยเชื่อมโลก เชื่อมความสัมพันธ์การเจรจาการค้าต่างประเทศ เอาคนเก่งคนไทยกลับประเทศ                     
           - เพิ่มพลังคนรุ่นใหม่ สร้างเถ้าแก่ใหม่ทั่วประเทศ
           - เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เน้นปลูกพืชที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ
           - เพิ่มศักยภาพ SME ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
           - เพิ่มพลังรายได้จากการท่องเที่ยว ดึงเงินทั่วโลกกระจายรายได้ทุกจังหวัด        
           - เพิ่มพลังการส่งออกด้วยความเชี่ยวชาญเวทีโลก
          
          
นโยบาย พรรคภูมิใจไทย

นโยบาย "พรรคภูมิใจไทย"

          - นโยบายกัญชาไทยปลูกได้เสรี พืชแก้จนของคนไทย
          - ขับ Grab ถูกกฎหมาย นโยบายสร้างรายได้ประชาชน
          - Work/Study from Home เรียนและทำงานที่บ้านสัปดาห์ละ 1 วัน
          - ส่งเสริมการเรียนแบบออนไลน์ เรียนฟรีตลอดชีวิต
          - แก้หนี้ กยศ. นโยบายเรียนไม่ติดหนี้
          - สร้างโครงการหมอประจำบ้าน
          - แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้
          - ทวงคืนกำไรให้กับเกษตรกร
          - พัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวคิดบุรีรัมย์โมเดล
          - นโยบายสร้างรายได้ประชาชน


นโยบาย พรรคไทยรักษาชาติ

นโยบาย "พรรคไทยรักษาชาติ"

           - ปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานและกำจัดการผูกขาดในธุรกิจพลังงาน
           - โค้ดประเทศไทย เปิดกว้าง ให้ผู้ที่มีความรู้มีความสามารถช่วยกันปรับแก้ประเทศไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเขียนโค้ด นำรูปแบบมาจากสหรัฐฯ
           - ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสด้วยเทคโนโลยี           
           - สร้างภาวะเหมาะสม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี เน้นพัฒนากรอบความคิดของเยาวชน          
           - ต่อยอด 30 บาท รักษาทุกโรค ด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่
           - ต่อยอด OTOP ด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่
           - ต่อยอด SME ด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่
           - ใช้วิธีคิดแบบ เทคซิโนมิกส์ สร้าง 5 โอกาสใหม่ ให้กับภาคการเกษตร ภาคแรงงาน ภาคบริการ ผู้ประกอบการรายย่อย สร้างเศรษฐกิจเกิดใหม่


นโยบาย พรรคพลังประชารัฐ

นโยบาย "พรรคพลังประชารัฐ"

           - "มารดาประชารัฐ" ตั้งท้องจนคลอดให้เดือนละ 3,000 บาท ช่วยเลี้ยงดูถึง 6 ขวบ ให้เดือนละ 2,000 บาท   
           - ก้าวข้ามความขัดแย้ง ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย ไม่กลับไปอยู่ในวังวนเดิม
           - นโยบายนำรถเก่ามาแลกรถยนต์ไฟฟ้า ในส่วนลด 100,000 บาท ให้ทุกปั๊มน้ำมันมีหัวจ่ายบี 20 จากที่ทุกวันนี้มีอยู่เพียง 2 ปั๊ม
           - นโยบายการพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี แก้ปัญหาปากท้อง หนี้สินประชาชน
           - เศรษฐกิจประชารัฐ เพื่อปากท้องและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
           - เกษตรประชารัฐ 3 เพิ่ม 3 ลด คือ เพิ่มรายได้ เพิ่มทางเลือก และเพิ่มนวัตกรรม ลดหนี้ ลดต้นทุน และลดความเสี่ยง
           - สานต่อโครงการบ้านล้านหลัง ให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัย
           - แก้ปัญหาที่ดินทำกิน เร่งออกสารสิทธิในที่ดินที่ประชาชนมีกรรมสิทธิ์โดยชอบ เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นกรณีโต้แย้งระหว่างรัฐกับราษฎร
           - โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "เพิ่มคน เพิ่มสิทธิ" ขยายเพิ่มเติมให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติ แต่ตกหล่นให้ได้รับสิทธิครบถ้วน เพิ่มสิทธิต่าง ๆ ในบัตร
           - นโยบายสร้างสวนสาธารณะ 50 เขต 50 สวน           
           - สร้างเครื่องฟอกอากาศทุกเขตต่าง ๆ ในพื้นที่ กทม.


นโยบาย พรรคเสรีรวมไทย
 
นโยบาย "พรรคเสรีรวมไทย"

           - หยุดไฟใต้สร้างสังคมสันติสุข
           - หยุดความยากจน แก้ปัญหาปากท้อง สร้างความกินดีอยู่ดี
           - หยุดคอร์รัปชัน ฉ้อราษฎร์บังหลวง
           - หยุดยาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพล
           - หยุดเผด็จการ และปฏิรูปทหาร          
           - หยุดสงครามสีเสื้อสร้างความปรองดองก้าวสู่อนาคต


นโยบาย พรรคชาติพัฒนา

นโยบาย "พรรคชาติพัฒนา"

           - นโยบายสังคม ตั้งโครงการบ้านเกษียณสำราญสำหรับผู้สูงอายุ ปรับปรุงบ้านพักคนชรา เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 2,000 บาท
           - ปรับค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
           - นโยบายด้านการศึกษา ให้ความสำคัญการจัดหลักสูตรให้ทันสมัย
           - เศรษฐกิจรากหญ้า แก้ปัญหาให้เกษตรกร เพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางให้เข้มแข็ง           
           - ให้ทุนรับน้องใหม่สำหรับเด็กแรกเกิด เพิ่มการช่วยเหลือคนพิการ และดูแลช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน
           - โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
           - นโยบายอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะ เน้นการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด
           - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเอกชนสร้างแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่คล้ายกับดิสนีย์แลนด์
           - พัฒนาการขายของออนไลน์ พัฒนาระบบโมบายแบงกิ้ง           
           - สร้างมินิสปอร์ตคอมเพล็กซ์ให้ทุกพื้นที่ ปลูกฝังกีฬาให้อยู่ในหัวใจทุกคน ให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ สามัคคี และพยายามหาอีเวนต์ใหญ่ ๆ มาจัดที่ประเทศไทย


นโยบาย พรรคประชาชาติ
 
นโยบาย "พรรคประชาชาติ"

           - ยกเลิกดอกเบี้ย กยศ. ใครมีหนี้ก็ต้องใช้ แต่ค่าปรับและดอกเบี้ยต้องยกเลิก
           - สนับสนุนการกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ย เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน
           - แก้ปัญหาราคายาง เพื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
           - รักษาพยาบาลฟรี พัฒนาระบบประกันสุขภาพให้เท่าเทียม คืนหมอคืนโรงพยาบาลให้กับประชาชน
           - เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อปี
           - เรียนฟรีจนจบปริญาตรี เพื่อการศึกษาของคนไทย
           - ออกเอกสารสิทธิที่ทำกิน ทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และที่ดินเท่าเทียมกัน
           - แก้ปัญหาสินค้าการเกษตรราคาสูง
           - ตัดค่าคอมมิชชั่น จากการขายอาวุธ และเครื่องจักร
           - ป้องกันนายทุนข้ามชาติ เข้ามาแย่งอาชีพคนจน


นโยบาย พรรคเพื่อชาติ

นโยบาย "พรรคเพื่อชาติ"

           - เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน 2,000 บาทต่อเดือน ตลอดชีพ
           - ยกเลิกการผูกขาดตัดตอนที่เป็นสัมปทาน ที่กีดขวางการพัฒนาโอกาสของคนยากจน
           - ปลอดภาษีเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ เพื่อการเกษตรและประมง เพื่อช่วยลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ให้โอกาสเกษตรกร
           - นำสินค้าเกษตรหลักทุกชนิดเป็นวาระแห่งชาติ แก้ปัญหาให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์มีกำไร
           - โฉนดใบเดียว คือ การยกเลิกเอกสารสิทธิทุกประเภท อาทิ ส.ป.ก. น.ส.2 และอื่น ๆ ให้เหลือเพียงโฉนดใบเดียว เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำ
           - นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในงานราชการหลายหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บโฉนดที่ดินเพื่อลดปริมาณข้าราชการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ ลดเวลาในการติดต่อราชการ ลดการใช้ภาษีของประเทศ
           - นโยบายแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบโดยแก้กฎหมายให้รัฐช่วยค้ำประกันเงินกู้          
           - ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลตำบลที่มีความทันสมัย จัดเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ให้เทียบเท่ากับโรงพยาบาลในตัวเมือง                  
           - นโยบายปลอดภาษีรถยนต์เพื่อการเกษตร
           - ทำให้สินค้าการเกษตรเหมาะสมกับสภาวะตลาด ยางพารา ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท ข้าวหอมมะลิเกวียนละ 20,000 บาท อ้อย 900 บาทต่อตัน มันสำปะหลัง 3 บาทต่อกิโลกรัมขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก TSNParty, DemocratPartyTH, FWPthailand, ChartpattanaParty, Prachachatbangkok, PueaChatOfficial, Sudaratofficial, Chadchartofficial, AnutinC, Prayutofficial, Sereepisutht, WanMuHaMadNorMaTha,Nahathaieducator, Chartthaipattana.or.th, Parliament.go.th, Chartpattana.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กางนโยบาย พรรคไหนมีอะไรเด่น จัดหนักจัดเต็มอย่างไร ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2562 อัปเดตล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:21:07 178,698 อ่าน
TOP