x close

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ชี้แจง ดราม่าพระอาจารย์สั่งคาบรองเท้า ในค่ายคุณธรรม

        โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ชี้แจงแล้ว หลังเพจดังเผยพฤติกรรมพระวิทยากรค่ายคุณธรรม สั่งทำโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ เพราะเด็ก ๆ วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ จึงสั่งให้พี่เลี้ยงคาบรองเท้ามาเรียงใหม่ และให้กราบรองเท้า โดยพร้อมรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เฟซบุ๊ก นี่แหละประเทศไทย ได้เผยเรื่องราวของลูกเพจท่านหนึ่ง ที่แจ้งข้อมูลมาว่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยในช่วงก่อนปิดกิจกรรม พระอาจารย์ท่านหนึ่งได้สั่งให้เด็กนักเรียนรุ่นพี่ 2 คน ที่อาสามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน ไปคาบรองเท้าเป็นร้อย ๆ คู่ มาจัดระเบียบ สาเหตุเพราะเด็ก ๆ วางรองเท้ากันไม่เป็นระเบียบ

        โดยพี่เลี้ยงใช้เวลาคาบรองเท้ามาวางกว่า 40 นาที ท่ามกลางความสะเทือนใจของเด็ก ๆ แต่ละคนที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ แม้จะขอร้องพระอาจารย์แล้วก็ตาม ถึงขั้นที่นักเรียนคนหนึ่งยอมแลกกับการไม่ผ่านค่ายกิจกรรมครั้งนี้ แต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมา หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ยังมีการให้พี่เลี้ยงกราบขอโทษที่รองเท้าอีกด้วย


        อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊ก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการเขียนจดหมายแถลงการณ์ออกมาชี้แจงแล้ว ระบุว่า ทางโรงเรียนขอแสดงความรับผิดชอบต่อการลงโทษพี่เลี้ยงในกิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีพันธกิจในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เก่ง ดี และมีภาวะผู้นำ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในระบอบประชาธิปไตย เป็นที่พึ่งพาของชาวเพชรบุรีต่อไปได้ในอนาคต

        จึงได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีกระบวนการจัดการอบรมโดยคณะวิทยากร คือ พระครูสังฆบริรักษ์ เอกรัฐ อภิรักโข เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม ซึ่งได้เมตตารับเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่อเนื่องมากว่าสิบปี

        กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยกระบวนการเดียวกัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 กระบวนการทางจิตวิทยามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังเยาวชนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเติบโตมาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม กล (trick) ที่ใช้ คือ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่อยู่ในสภาพที่เชื่อได้ว่ามีจริยธรรมที่พึงประสงค์ พี่เลี้ยงค่ายรับผิดชอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ดูแล ในปีการศึกษานี้ คือ การคาบรองเท้าของนักเรียน ซึ่งเป็นที่รับรู้กันในหมู่พี่เลี้ยงที่ผ่านประสบการณ์การอบรมกับคณะวิทยากร จึงเป็นที่เข้าใจได้ยากสำหรับพี่เลี้ยงที่ไม่เคยผ่านกระบวนการอบรมโดยคณะวิทยากรชุดนี้มาก่อน สำหรับผู้ปกครองก็เช่นกัน บางส่วนอาจเห็นว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน บั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โรงเรียนเคารพต่อจุดยืนนี้มาโดยตลอด และจะยึดถือหลักการนี้ต่อไป จะดูแลไม่ให้มีการกระทำที่เกินเลยเยี่ยงนี้อีก

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรง โรงเรียนขอแสดงความรับผิดชอบ ดังนี้

        1. ยกเลิกการเชิญคณะวิทยากรชุดเดิม มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายในปีการศึกษานี้ทั้งหมด

        2. จะทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งต่อ ๆ ไป

        3. จะนำรูปแบบกิจกรรมใหม่ปรึกษาหารือกับเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

        โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ต้องขออภัยมายังนักเรียน ผู้ปกครอง และสาธารณชน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

โรงเรียนพรหมานุสรณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ชี้แจง ดราม่าพระอาจารย์สั่งคาบรองเท้า ในค่ายคุณธรรม อัปเดตล่าสุด 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:11:58 10,372 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP