x close

บันทึกเรื่องราวลมหายใจเดียวกัน จาก ปตท. คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

          ปตท. รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากหนังสือ “บันทึกลมหายใจเดียวกัน” เรื่องราวของ “คนด่านหน้า” ที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์ COVID-19

ปตท.

          ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ที่คนไทยและทั้งโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ง กลุ่ม ปตท. ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และงบประมาณเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด และช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่การมอบแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ จนถึงการยกระดับความช่วยเหลือ ด้วยการจัดตั้ง “โครงการลมหายใจเดียวกัน” หน่วยคัดกรอง และโรงพยาบาลสนามครบวงจร

          โครงการลมหายใจเดียวกัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและ ปตท. จึงได้รวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์จัดทำหนังสือ “บันทึกเรื่องราวลมหายใจเดียวกัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการฯ และรวบรวมบทสัมภาษณ์ทั้งบุคลากรด่านหน้า อาสาสมัคร ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สอดแทรกด้วยภาพ การดำเนินงานจริงที่ทำให้ผู้อ่านเห็นถึงพลังความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน จนได้รับรางวัล 1st Place Winner Royal ประเภท E-Book ในหมวด General จากการประกวด Royal Dragonfly Book Awards ซึ่งเป็นการแข่งขันการประกวดหนังสือจากทั่วทุกมุมโลก มีเกณฑ์การตัดสินผลด้านเนื้อหา ความคิดริเริ่ม ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่าน การใช้นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากวิชาชีพด้านการเขียน การอ่าน และการพิมพ์อย่างกว้างขวาง (อ้างอิงผลประกาศจาก www.storymonstersbookawards.com)

          สำหรับผู้สนใจ สามารถอ่านหนังสือฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ ปตท.

ปตท.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บันทึกเรื่องราวลมหายใจเดียวกัน จาก ปตท. คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ อัปเดตล่าสุด 7 มีนาคม 2566 เวลา 17:27:17 1,190 อ่าน
TOP