x close

ฟ้องศาลชนะ สั่งเรียกคืน รถ Mazda 2 รุ่นปี 2557-2561 เยียวยาคนซื้อพร้อมดอกเบี้ย

 

                ศาลสั่งเรียกคืนรถมาสด้า 2 ดีเซล รุ่นปี 2557-2561 หลังผู้บริโภครวมตัวฟ้องจนชนะ สามารถเรียกค่าซ่อมคืน ค่าเสียผลประโยชน์เพราะไม่ได้ใช้รถ รวมดอกเบี้ย
                  วันที่ 28 มีนาคม 2566 เฟซบุ๊ก สภาองค์กรของผู้บริโภค เผยว่า ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เรียกคืนรถยนต์มาสด้า 2 เครื่องยนต์ดีเซล หลังจากที่เครื่องยนต์สั่นและเร่งไม่ขึ้น ซึ่งทำให้ผู้บริโภค 9 คน รวมตัวกันฟ้องศาล

                  ทั้งนี้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคำพิพากษาให้มาสด้า เรียกคืนรถยนต์ มาสด้า 2 เครื่องยนต์ดีเซล รุ่นปี 2557-2561 ทุกคัน เนื่องมาจากผู้บริโภค 9 คนพบปัญหาว่า เครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้น พร้อมรวมตัวกันฟ้องศาล โดยศาลระบุให้บริษัทเรียกคืนรถรุ่นที่เกิดปัญหาและนำมาซ่อม และบริษัทต้องชดใช้ราคาค่าซ่อมตามจริง, ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถต่อวัน วันละ 1,800 บาท, ค่าเสียหายทางใจ 30,000 บาท และบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ย 5% นับตั้งแต่วันที่ฟ้อง

                 ทั้งนี้ คำพิพากษาดังกล่าวมีผลกับรถยนต์รุ่นที่พิพาทในปี 2557-2561 ทุกคันที่มีอาการสั่น เร่งไม่ขึ้น น้ำมันเกิน ซึ่งคาดว่ามีรถยนต์ที่ผลิตออกมาช่วงนี้ประมาณ 30,000-50,000 คัน

                 อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังต้องรออ่านคำพิพากษาฉบับเต็มว่า จะครอบคลุมรถยนต์ที่ผ่านการปรับแต่งและเข้าอู่นอกด้วยหรือไม่

เรียกคืนรถ
ภาพจาก Drama-addict


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ฟ้องศาลชนะ สั่งเรียกคืน รถ Mazda 2 รุ่นปี 2557-2561 เยียวยาคนซื้อพร้อมดอกเบี้ย อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2566 เวลา 14:49:08 61,596 อ่าน
TOP