x close

จิตแพทย์ดัง - ทนายเกิดผล เสนอแนวทางออกเรื่องหยก เน้นพื้นฐานง่าย ๆ แล้วได้ผลดี


          จิตแพทย์ดัง - ทนายเกิดผล แสดงความคิดเห็น แนวทางออกเรื่องหยก ใช้วิธีปล่อยให้คนรอบข้างตัดสิน เรียนรู้ด้วยตัวเอง บวกกับเจรจากันดี ๆ ห้ามต่อต้าน เพราะทุกคนเคยผ่านการเป็นวัยรุ่น

หยก นักกิจกรรมการเมือง

          ประเด็นหยก นักกิจกรรมนักเรียนเป็นเรื่องราวร้อน ๆ ในวงการการศึกษา หลายฝ่ายค่อนข้างเสียงแตกทั้งสนับสนุนเรื่องการแต่งกายไพรเวต ย้อมสีผมเข้าโรงเรียน อีกฝั่งหนึ่งก็ต่อต้านไม่เห็นด้วย มองว่าเป็นการแหกกฎ

          ล่าสุด วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เฟซบุ๊ก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หรือ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ปัญหาการเรียนต่อของหยกได้ขยายบานปลาย จนเข้าไปอยู่ในวังวนความรู้สึกที่รุนแรง หวาดกลัวในการแสดงออกของคนหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันที่มีความเห็นต่างทางการเมือง สังคม และการศึกษา สามารถแบ่งปัญหาพื้นฐานเรื่องนี้ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่

หยก นักกิจกรรมการเมือง

          1. ความเห็นต่างทางการเมือง ตลอด 10 ปี เราได้รับบทเรียนว่า การปฏิบัติต่อความเห็นต่างเป็นเรื่องของความถูกผิด ดีเลว ทำให้สังคมไทยไม่มีทางออก และเกิดปัญหาต่าง ๆ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดใจให้กว้างกับความเห็นต่างว่า เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองที่มีความปรารถนาดีต่อสังคม ทำให้เรามีทางเลือกในการมองปัญหาหลากหลายมากขึ้น

          2. เรื่องของวัย ผู้ใหญ่ทุกคนล้วนผ่านการเป็นวัยรุ่น จึงไม่ยากที่จะเข้าใจว่าเป็นวัยที่แสวงหาอัตลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเองจนแสดงออกไม่ถูกใจเราก็ได้ แต่เราต้องฟังและให้ความสำคัญกับความมีอยู่ ความเป็นตัวตนของเขา ถึงจะมองข้ามการแสดงออกบางอย่างที่เหมือนรุนแรงไปได้ และเขาจะกลับไปมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ ถ้าหากผู้ใหญ่ไม่ยอมรับและกดดัน เขาอาจจะรุนแรงมากขึ้น

หยก นักกิจกรรมการเมือง

เสนอแนวทางแก้ไข


          สื่อสังคมต้องช่วยกัน 2 ไม่ คือ ไม่ผลิตและไม่ส่งต่อความเกลียดชัง ความรุนแรง

          2. เตือน การเตือนด้วยเหตุผล เพื่อให้สังคมไทยกลับมาอยู่บนพื้นฐานของการเปิดรับความเห็นต่างโดยไม่เกลียดชัง เพื่อทำให้เดินหน้าต่อไปได้

          ส่วนการแก้ไขปัญหาการเห็นต่างกับเยาวชน สถานศึกษาควรใช้มาตรการเชิงป้องกันด้วยการสื่อสารให้เข้าใจทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ผ่านกลไกต่าง ๆ แต่ถ้ามันบานปลายไปแล้วอย่างที่เป็นข่าว ก็ควรให้สายวิชาชีพที่ทำงานโดยไม่มีอคติทางการเมืองเข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ของกระทรวง พม. และนักวิชาชีพสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุข

หยก นักกิจกรรมการเมือง

ทนายเกิดผล แนะวิธีแก้ปัญหาหยก


          นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ โพสต์เฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ว่า คนจะอยู่ร่วมกันในสังคมต้องเคารพกติกาที่อยู่ร่วมกัน ถ้าหยกอยากไปโรงเรียน ก็ปล่อยเขาให้เข้าไปได้เลย แต่เมื่อเข้าไปแล้ว สังคมของเขาจะเป็นคนคัดกรองเอง

          ถ้าเข้ากับสังคมไม่ได้ เช่น เพื่อนไม่เล่นด้วย ไม่คุยด้วย ครูไม่สอน ไม่ให้ความสำคัญ เขาจะอยู่ยังไง เรื่องนี้เขาก็ต้องเรียนรู้และรับบทเรียนด้วยตัวเอง การกระทำสำคัญกว่าคำพูด

หยก นักกิจกรรมการเมือง

หยก นักกิจกรรมการเมือง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จิตแพทย์ดัง - ทนายเกิดผล เสนอแนวทางออกเรื่องหยก เน้นพื้นฐานง่าย ๆ แล้วได้ผลดี อัปเดตล่าสุด 19 มิถุนายน 2566 เวลา 15:23:18 33,629 อ่าน
TOP