สถาบันอิศรา เปิดหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3

เปิดหลักสูตรพร้อมรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3

สถาบันอิศรา

(ภาพจากซ้าย) นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์, นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์, นายมานิจ สุขสมจิตร และนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร และนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ให้การต้อนรับ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ ประธานคณะกรรมการหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 3 และนายวิชิต เอื้ออารีวรกุล ประธานผู้อบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสเปิดหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก

สถาบันอิศรา

สถาบันอิศรา

สถาบันอิศรา

สถาบันอิศรา

สถาบันอิศรา

โดยในวันเดียวกันนั้น ทาง บยสส.3 ได้จัดกิจกรรม “เสริมสร้างภาวะผู้นำ” อีกด้วย ซึ่งนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ให้การต้อนรับ ดร.พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ในโอกาสการทำกิจกรรมให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตร

สถาบันอิศรา

สถาบันอิศรา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถาบันอิศรา เปิดหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง (บยสส.) รุ่นที่ 3 อัปเดตล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17:04:13 12,858 อ่าน
TOP